1

Obavijest maslinarima

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda:

ŠTETNI ORGANIZAM POCJENA STANJA / PREPORUKE
 

 

PAUNOVO OKO

(Spilocaea oleagina)

TIJEKOM LISTOPADA OSTVARENI UVJETI ZA NOVE INFEKCIJE!!! NEPOSREDNO NAKON ZAVRŠENE  BERBE preporučamo obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi  bakarnog oksida ili bakarnog oksiklorida
MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

radi smanjenja populacije u nasadu preporučamo redovito MEHANIČKI UKLANJATI jednogodišnje i dvogodišnje napadnute izboje

 

U tablici pregled fungicida registriranih protiv paunovog oka na dan 26.10.2021.(izvor FIS-baza ).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
 

bakarni oksid

 

 

NORDOX 75 WG

 

kontaktno

 

 

bakarni oksiklorid NEORAM WG

 

kontaktno  
bakarni oksiklorid CUPRABLU Z 35 WG,

CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW, CUPRA, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO,

kontaktno 3
bakarni hidroksid+

bakarni oksiklorid

 

AIRONE SC

kontaktno, površinsko 2
mankozeb+ bakarni oksiklorid DOUBLE COPPER KEY, CODIMUR M, LAINCOBRE M kontaktno, površinsko broj primjena 3 ; NAPOMENA: registracija istekla krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.
krezoksim-metil STROBY WG, SUGOBY, QUIMERA sistemično 2
krezoksim-metil+ difenkonazol  

DECIBEL MAX

 

sistemično

 

2

dodin SYLLIT 544 SC sistemično 2
trifloskistrobin+tebukonazol NATIVO 75 WG sistemično 1

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

U obavljanju poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu korisnici potpora obvezni su poštivati pravila VIŠESTRUKE SUKLADNOSTI.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr