Prva preporuka – Određivanje tehnološke zrelosti maslina – berba 2021.

STANJE NA TERENU

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i njezini službenici na terenu nastavljaju s provedbom projekta „Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“, koji se počeo provoditi 2018. godine uoči berbe maslina, s ciljem davanja preporuka maslinarima za pravovremenu berbu.

Korištenjem najsuvremenije analitičke tehnike, tzv. NIR spektrometrije (punog naziva Diode array bliska infracrvena DA NIR), učinkovito se i jednostavno utvrđuje sadržaj ulja u suhoj tvari ploda masline, koji je stabilan pokazatelj sadržaja ulja u plodu i ne mijenja porastom težine ploda.

Uzorkovanje plodova maslina za ovogodišnje istraživanje počelo je 20. rujna i planira se završiti kad maslina dostigne maksimalni sadržaj ulja u plodovima, a prema dosadašnjim iskustvima očekuje se u zadnjoj dekadi mjeseca studenog, ovisno o sorti i području uzgoja maslina.

U ovogodišnjem istraživanju uzorkovanje plodova obavlja u razmacima od 4 – 7 dana na devet lokacija u području uzgoja maslina (zapadna obala Istre (sjeverni i južni dio), Hrvatsko primorje (otoci Krk i Rab), Sjeverna Dalmacija (Zadarska i Šibensko-kninska županija), Srednja Dalmacija s otocima Šolta, Brač i Hvar, poluotok Pelješac, otok Korčula i jug Dalmacije – Konavle). Sorte uključene u praćenje su sorta: Buža, Istarska bjelica, Leccino, Oblica, Plominka, Mašnjača, Krvavica, Levantinka, Lastovka i Drobnica.

Vegetacijsku godinu 2021. u u maslinarskim regijama Republike Hrvatske obilježila je proljetna hladnoća i suša – kroničnim nedostatkom vode koja je na nekim lokacijama trajala čak od mjeseca svibnja do pred berbu.

Stabla masline u maslinicima koji nisu opremljeni navodnjavanjem/natapanjem bila je izložena stresu te je njen rast i razvoj bio otežan što se odrazilo i na plodove.

U predstojećem vremenu moguće je očekivati naglu promjenu pigmenta masline (zbog nagle promjene temperatura, s toplog na hladnije, niske noćne temperature te ubodi maslinove muhe). Također, sa očekivanom kišom dodatne poteškoće stvarat će i napad štetnika (muhe).

U dolje priloženoj Tablici 1. maslinari trebaju pratiti dva osnovna parametra prinosa i kvalitete masline koji će im pomoći pri odluci kad je optimalan termin za berbu. To su: ulje u suhoj tvari i težina ploda masline. Sve dok vrijednost ulja u suhoj tvari raste, znak je da maslina stvara ulje u biljnoj stanici, a pri tome ga i harmonizira (u okusima i mirisima).

Tijekom prošlog tjedna jako jugo i naleti juga izazvali su otpadanje manje broja plodova maslina sa stabala, Većinom su otpali plodovi oštećeni štetnim organizmima (od moljca, svrdlaša i muhe).

Optimalnu tehnološku zrelost do sada je pokazala jedna sorta u jednom uzgojnom području.

Uzimajući u obzir dosadašnje višegodišnje rezultate projekta na području zapadne obala Istre (Južni dio, lokalitet Vodnjan), sorta ISTARSKA BJELICA spremna je za branje!

Za sjeverni dio Istre očekuje se da će optimalan trenutak berbe nastupiti u narednim danima (za otprilike 7 dana). Uzimajući u obzir vremenske uvjete, za sortu ISTARSKA BJELICA, preporučuje se započeti s berbom čim vremenski uvjeti budu pogodni za berbu. Ostale analizirane sorte još uvijek akumuliraju (stvaraju) ulje.

ISTARSKA BJELICA na ovom uzgojnom području spremna je za berbu tj. akumulirala je najveću količinu ulja za ovu godinu sukladno uvjetima uzgoja u ovoj vegetaciji.

Zaključno, prema mjerenjima izravnom metodom unazad tri godine Istarska bjelica je najranija sorta za berbu u HRVATSKOJ!

Tablica 1. – Rezultati NIR analize plodova maslina 9 maslinarskih uzgojnih područja RH u razdoblju od 20. rujna do 4. listopada 2021.

 

Preporuku pripremio:

Tomislav Filipović, dipl. ing. u suradnji sa službenicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Pripremi za ispis