Obavijest maslinarima

Nakon pregleda lovki na kontrolnim punktovima na području Šibensko-kninske županije uočen je let 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) slabog do srednjeg intenziteta.

 

Izvršeno je uzorkovanje plodova sa većeg broja lokaliteta u županiji te je  pegledom istih  uočeno odlaganje jaja i pojava ličinki 1. stadija u vrlo niskom intenzitetu. Postotak aktivnih uboda kreće se od  2- 5 % (jaje + ličinka).

 

Prema trenutnom stanju na području Šibensko-kninske  županije  odluku o  kurativnom tretiranju maslina donijeti nakon pregleda uzoraka maslina iz svojih maslinika. Maslinici koji se navodnjavaju ili su u blizini vodenih površina mogu imati veći potencijal zaraze maslininom muhom.

Preporuča se maslinarima da uzmu uzorke plodova i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a odluku o provođenju zaštite prilagode dobivenim rezultatima i planiranom vremenu berbe.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

 

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin –  (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, DEMETRINA 25 EC) – karenca 7 dana.

Fosmet –  (IMIDAN 50 WG) – karenca 21 dan

 

Maslinari koji provode zaštitu metodom zatrovanih mamaka mogu nastaviti sa primjenom iste. Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod a dozvolu ima pripravak SUCCES BAIT.

 

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                               e-mail: gordana.k-silov@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis