1

Obavijest proizvođačima uljane repice

Krajem mjeseca kolovoza o.g. upućena je obavijest proizvođačima uljane repice o optimalnim rokovima sjetve (30.8. 2021.), te potrebama suzbijanja korova. Sjetva uljane repice je nastavljena i tijekom prve polovice mjeseca rujna, ali u otežanim uvjetima. Naime, u posljednja dva tjedna sadržaj vlage u zemljištu na 7 cm dubine pao je sa 25,9 % na svega 14,7 %, a pritom je temperatura tla na 7 cm dubine porasla u zadnjih sedam dana na 18,2°C! Od početka mjeseca rujna nema značajnih oborina na svim mjernim mjestima u Međimurju (vidi Tablicu 1.), jutra su pritom relativno svježa (npr. uz riječne dolije zadnjih 14 dana u rasponu od 6,4° do 10,9°C), ali su svi rujanski dani sunčani i vrlo topli – s najvišim vrijednostima 23,5°-28,2°C!

Tablica 1. Neki mjerni podatci tijekom prve polovice mjeseca rujna 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) 1.-14.9.

(do 6.00 h)

Vlaženje lišća (min) 1.-14.9.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka 1.-14.9. Prosječna vlažnost zraka 1.-14.9.
Železna Gora 0,0 mm 0 minuta 17,54°C 71,49 %
Belica 0,0 mm 5 minuta 16,43°C 79,26 %
Mursko Središće 0,8 mm 9.565 minuta 16,01°C 82,83 %
Novakovec 0,0 mm 35 minuta 15,69°C 81,24 %
Kotoriba 0,0 mm 1.525 minuta 15,94°C 76,00 %
Donja Dubrava 0,0 mm 6.280 minuta 16,30°C 74,76 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca rujna u Međimurju očekujemo 87,3 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 15,7°C!

U naredna tri dana očekujemo još iznadprosječno vruće rujansko razdoblje s najvišim temperaturama zraka 30°C, a osvježenje s oborinama i padom dnevnih vrijednosti na 17°C moguće je krajem ovog tjedna (16.-17.9.)!

Usjevi uljane repice posijani zadnjih dana kolovoza i prvih dana mjeseca rujna relativno su brzo nicali, te se osim kličnih listova razvijaju i prvi pravi listovi! Tijekom rasta i razvoja uljane repice, od momenta nicanja do same zriobe, prisutni su različiti neželjeni organizmi životinjskog podrijetla pa je potrebno stalno pratiti njihovu pojavu, brojnost i na vrijeme spriječiti ekonomske štete. U jesenskom razdoblju najznačajniji štetnici uljane repice su kupusni buhači, repičina osa listarica, repičin crveno-glavi buhač i pipa terminalnog pupa. Ponekad pojavljuju još štete od puževa, kupusne muhe, glodavca i divljači! Tretiranje sjemena uljane repice insekticidima iz skupine neonikotinoida (npr. imidakloprid, tiametoksam), koje se prvenstveno provodilo protiv štetnika ubrzo nakon nicanja (buhači) (do 75 % je umanjilo štete od repičine ose listarice), zabranjena je Uredbom Europske komisije od 24. svibnja 2013. zbog zaštite pčela! Također, u protekle dvije godine s tržišta je povučen i određeni broj insekticidnih djelatnih tvari koji se ranije koristio za folijarno tretiranje usjeva uljane repice (vidi Tablicu 2.)!

Stoga proizvođači uljane repice ujesen moraju redovito pratiti zdravstveno stanje mladih biljčice, prepoznati jesenske nametnike i prema potrebi poduzeti jesensko folijarno tretiranje dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Tablica 2. Datumi prestanka dozove i zadnje primjene insekticida koji su bili registrirani za folijarno suzbijanje štetnika uljane repice:

Djelatne tvari Trgovački pripravci Datum prestanka dozvole Krajnji rok za primjenu zaliha
pimetrozin Chess 50 WG 30.4. 2019. 30.1. 2020.
klorpirifos-metil Reldan 22 EC 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-etil Pyrinex EC i CS 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-etil & cipermetrin Chromorel-D, Nurelle-D 16.2. 2020. 16.4. 2020.
klorpirifos-metil & cipermetrin Daskor 16.2. 2020. 16.4. 2020.
tiakloprid Biscaya OD 03.8. 2020. 03.2. 2021.
tiakloprid & deltametrin Proteus OD 03.8. 2020. 03.2. 2021.

 

Što sa ekološki značajnim površinama (EZP*)?

Poljoprivredni proizvođači koji su putem Agronet jedinstvenog zahtjeva potpora u poljoprivredi za 2021. godinu postrnu sjetvu prijavili kao ekološki značajnu površinu (EZP) ne smiju na tim površinama koristiti kemijska sredstva za zaštitu bilja, izuzev pripravaka koji su dopušteni u ekološkom uzgoju! Postrni i zeleni pokrov su mješavine koje se sastoje barem od dvije kulture navedena kao prihvatljive za ekološki značajne površine, a što je navedeno Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 23/2021) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu (NN 57/2020): primjerice najčešće se uz vrste iz roda Brassica (uljana repica, gorušica, uljna rotkva, rauola i perko) koriste još žitarice (npr. raž, zob, ječam, pšenoraž), trave (npr. talijanski ljulj), leguminoze (grahorice, krmni grašak, crvena djetelina), te facelija ili heljda!

Ako se na ekološki značajnim površinama uzgajaju vrste iz roda Brassica (npr. repica) a napadnuta je opisanim jesenskim štetnicima (npr. buhačima nakon nicanja ili naknadno ličinkama ose listarice) smiju se suzbijati samo pripravcima dopuštenim u ekološkoj proizvodnji!

*ekološki značajne površine (5 %) su obvezno održavani svi poljoprivrednici koji u ARKOD sustavu imaju više od 15 ha oranica!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr