Uputa o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama

Od posljednje preporučene zaštite plantažnih nasada jabuka i krušaka sredinom kolovoza o.g. proteklo je gotovo mjesec dana (12.8. 2021.)! Razdoblje rasta i razvoja jabuka u 2021. sezoni odvija se u meteorološkim uvjetima koji značajno odstupaju od prosjeka: u mjesecu travnju i svibnju bilježili smo iznadprosječno hladno i svježe razdoblje, dok je od sredine lipnja do sredine kolovoza obilježilo pet “toplinskih udara” i manjak oborina! Stoga berba dominantnih srednje ranih sorti jabuka počinje 12-14 dana kasnije nego prethodnih sezona (npr. Gala, Elstar)! U drugoj polovici proteklog kolovoza na većini mjernih mjesta u središnjem i zapadnom dijelu Županije je zabilježeno 60-ak mm oborina, ali u istočnom Međimurju je ta količina bila dvostruko manja! Od početka mjeseca rujna vrijeme je stabilno, bez oborina, sa najvišim dnevnim temperaturama 23,2°-27,2°C i svježim jutrima (6,8°-10,8°C)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama jabučastog voća tijekom proteklog mjeseca kolovoza 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Oborine (mm) Vlaženje lišća (min) Prosječna temperatura zraka Prosječna vlažnost zraka
Železna Gora 134,6 mm 10.485 minuta 19,59°C 79,30 %
Novakovec 41,2 mm 12.220 minuta 19,49°C 84,44 %
Belica 119,0 mm 8.590 minuta 20,03°C 81,02 %
Mursko Središće 122,6 mm 22.030 minuta 19,54°C 84,54 %
Kotoriba 72,2 mm 13.820 minuta 19,62°C 77,00 %
Donja Dubrava 69,6 mm 19.275 minuta 20,12°C 77,75 %

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca kolovoza u Međimurju očekujemo 80,4 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 19,8°C!

Nadalje će biti toplo i sparno, s porastom najviših temperaturama tijekom narednog vikenda do 28°C, a nove moguće oborine očekujemo tek sredinom narednog tjedna!

U poljskom mikro-pokusu Uprave na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka (Idared, Zlatni delišes, Jonagold, Braeburn, Fuji) je početkom rujna o.g. (6.9. 2021.) ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče od početka mjeseca travnja do kraja lipnja o.g. je ukupno provedeno jedanaest planiranih usmjerenih zaštita od uzročnika biljnih bolesti, a naknadno su primijenjena mikrobiološka sredstva tijekom mjeseca srpnja i kolovoza u četiri navrata (uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha, leđnim nošenim motornim raspršivačem)!

Prema iskustvima iz ranijih sezona na nekim je lokalitetima uz riječne doline zbog dugotrajnog zadržavanja vlage (vidi Tablicu 1.) na vrlo kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Braeburn, Fuji, Pinova, Crips Pink) naknadno zabilježena gorka trulež (Colletotrichum), smeđa trulež (Monilinia sp.) i kasna krastavost (Venturia) na slabije zaštićenim plodovima!

Stoga tijekom mjeseca rujna i početkom listopada valja nadalje pratiti meteorološke uvjete (količinu i raspored oborina), te prema potrebi poduzeti mjere zaštite vrlo kasnih sorti jabuka čiji se urod skladišti u hladnjačama.

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci!

Moguće je u završnim aplikacijama koristiti mikro-biološke pripravke, naročito u nasadima gdje nema vidljivih simptoma bolesti na jabukama te na parcelama gdje se žele dobiti smanjeni ostaci pesticida na plodovima!

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, zbog svježih noći zabilježenih nakon 17. kolovoza o.g. je na svim praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja bio ispod praga štetnosti. U istom je razdoblju zabilježena nešto brojnija populacija leptira breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Populaciju leptira savijača kožice plodova (Archips, Pandemis, Adoxophies) je bila manje brojna, a tijekom kolovoza bilježimo i leptire druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) te lisnih sovica (Noctuidae)! Let moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je tijekom druge polovice kolovoza o.g. bio slabije brojan.

Stoga je moguća zaštita plodova kasnih sorti jabuke i kruške u prvoj polovici rujna protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. Moguće je u završnim aplikacijama prednost dati  biološkim pripravcima koji ne ostavljaju rezidue (ostatke) na plodovima jabuka na osnovi granulovirusa ili Bacillus thuringiensis kurstaki!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr 

Pripremi za ispis