Obavijest maslinarima

Na području Dubrovačko-neretvanske županije tijekom kolovoza i srpnja zbog visokih temperatura i izrazito sušnog perioda ulovi maslinine muhe (Bactrocera oleae) na opažačkim mjestima bili su niskog intenziteta. U proteklim danima bilježimo porast populacije odraslih jedinki na feromonskim lovkama. Maslinarima preporučujemo pregled maslinika i postavljenih žutih ploča te uzorkovanje plodova na zarazu maslininom muhom osobito u maslinicima koji nisu patili od suše, a ovisno o stanju u masliniku i vremenu planirane berbe poduzimanje mjera zaštite.

Prag štetnosti na žutim pločama je 2 muhe na ljepljivoj ploči/tjedno  u tom slučaju preporučujemo nastavak primjene preventivne metode zatrovanih mamaca kojom se suzbija odrasli oblik maslinine muhe prije nastanka zaraze.

Kao gotovi mamac može se koristiti ekološki prihvatljivi pripravak Success bait (spinosad sa atraktantom).

Kurativna metoda (tretiranje cijele krošnje) je opravdana ako se utvrdi 10 % zaraženih plodova.

Prema FIS- bazi MP https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ registrirani su pripravci za suzbijanje maslinine muhe :

  • Na osnovi fosmeta (trgovački naziv Imidan 50 WG)
  • Na osnovi deltrametrina*(trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Desci 100 EC, Poleci plus, Scatto, Rotor plus, Demetrina SC)

Napomena: * Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Pripravke primijeniti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo proizvođače da prilikom izbora pripravaka za zaštitu koriste sredstva koja su registrirana u RH.

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis