Obavijest poljoprivrednim proizvođačima voća ( kupina, malina) i vinove loze

U tijeku je berba kupina dok je berbe malina pri kraju. Prvi ulovi octene voćne mušice (Drosophila suzukii) zabilježeni su koncem srpnja, a ovih dana su u nekim plodovima kupine pronađene ličinke.

Ovaj štetnik odlaže jaja  isključivo u zdrave plodove mnogih voćnih vrsta (maline, kupine, breskava, vinove loze, jagode, smokve i dr.). Jaja odlažu u  plod, gdje se kasnije razvijaju ličinke koje ga u potpunosti unište. Štete mogu biti izrazito velike. Plodovi voća najosjetljiviji su na napad toga štetnika kada počnu mijenjati boju prilikom sazrijevanja.

Kako bi se smanjio rizik od pojave štete i radi praćenja brojnost populacije ovog štetnika kao preventivne mjere mogu se preporučiti slijedeće mjere:

-Smanjenja brojnosti populacije moguće je postavljanjem velikog broja mamaka. Radi se o plastičnim bocama kapaciteta 250 ili 500 ml. Ispod čepa na otprilike 3 cm izbuše se rupice promjera oko 4-5 mm i u njih se ulije jabučni ocat, kombinacija jabučnog i vinskog octa, jabučnog octa i crnog vina u omjeru pola-pola (1,5 + 1,5 dcl) uz dodatak nekoliko kapi tekućeg deterdženta. Moguće je  koristiti i vodenu otopina kvasca s dodatkom šećera. Lovne posude postavljati na 1,5 m visine uz rubove ili unutar samog nasada na udaljenost 2-3 m, a moguće ih je postavljati i na tlo između redova na 5 m udaljenosti.

-Berbu obavljati  što češće, kako bi se  spriječio  napad na plod koji je u fazi zriobe idealan za zarazu.

-Potrebno je stalno otklanjanje prezrelih i zaraženih plodova kako bi se onemogućilo stvaranje novih generacija octene mušice.

-Jedna od preventivnih mjera je i uklanjanje korovnih  biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovog štetnika (bazga, đanarika, divlja kupina).

Provjeravati ambalažu kako se na njoj ne bi zadržale larve i omogućile prijenos na daljnje lokacije.

Suzbijanje je otežano zbog toga što štetnik odlaže jaja u plod gdje nalazimo i ličinke, tako da je zaštita usmjerena na odrasle oblike. U RH za sada  postoje tek dva registrirana pripravka za tu namjenu:
Asset Five : breskava, borovnica, ribiz, malina i kupina na otvorenom uz karencu od 2 dana.

Delegate 250 WG : višnja i trešnja.

U nasadima  voćnih vrsta oštećeni plodovi su osobito osjetljivi na trulež ploda. Ukoliko nastupi vrijeme sa oborinama mogu se javiti problemi sa  sivom plijesni (Botrytis cinerea) na plodovima. Od fungicida kratke karence za suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti : Switch 62,5 WG ( 14 dana), Teldor SC ( 7 dana), Pyrus 400 SC8 ( 3 dana) dozvola  samo za malinu, prva dva imaju dozvolu i na kupini.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12, 115/18)  i Zakonu o održivoj uporabi pesticida(NN 14/14).

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis