1

Obavijest vinogradarima

Prognozni modeli najavljuju oborine početkom tjedna. Savjetujemo stoga posljednju ovosezonsku zaštitu vinograda i to samo u zoni grožđa prije potpunog zatvaranja grozdova.

Preventivnu zaštitu grozdova treba obaviti protiv sive plijesni (Botrytis cinerea P.). Posebnu pozornost obratite na dobru „okupanost“ grozdova (ali bez otkapavanja!).

Koristiti možete jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500, Pyrus 400, Cantus, Svitch 62,5 ili Geoxe.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogena savjetuje se i korištenje jednog od okvašivača ponuđenih na tržištu.

Zaštitu vinograda obavljati pri temperaturama manjim od 240C, a to znači kasnije navečer, noću ili ranije ujutro (ako nema obilne rose). Savjetujemo da aplikaciju obavite sa po dvije sapnice (dizne) sa svake strane reda jer nema potrebe zaštićivati cijeli trs.

Korištena sredstva obavezno primijeniti u koncentracijama i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratite na poštivanje karence obzirom na termin berbe. Obavezno vodite i evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević

e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr