Obavijest proizvođačima krizantema

Visoke dnevne temperature pogoduju pojavi štetnika na krizantemama. Najznačajniji štetnici koji se javljaju na  krizantemama su tripsi, lisne uši, koprivina grinja  i štetne  gusjenica (sovice, kukuruzni moljac i dr.) koji osim direktnih šteta prenose i razna virusna oboljenja.

Dozvoljeni insekticidi za primjenu su: DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS; CLOSER, LEPINOX PLUS, KRAFT 18 EC, RUNNER 240 SC, CYTHRIN MAX, TRIKA EXPERT.

Osim štetnika problem u uzgoju krizantema predstavljaju i bolesti, a najopasnija je  bijela hrđa koja se intenzivno javlja u vrijeme zasjenjivanja. Od ostalih bolesti još je moguća pojava  smeđe pjegavosti, koncentrične pjegavosti te ostale bakterijske bolesti.

Fungicidi dozvoljeni za primjenu su: CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG, DITHANE DG NEOTEC, DOMARK 40 ME, , SUMPOR SC-80, THIOVIT JET,  SYSTHANE 20 EW i dr.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristite  prema uputama proizvođača i prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr.

andreja.v-pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis