Obavijest poljoprivrednim proizvođačima krizantema, cvijeća i ukrasnog bilja

Visoke temperature pogoduju pojavi štetnika kod uzgoja krizantema i ukrasnog bilja. Najveće probleme u uzgoju predstavljaju tripsi, crveni pauci te lisne uši i štetne gusjenice (sovice, kukuruzni moljac i dr).

U tablici 1. Navedeni su pripravci za suzbijanje štetnika u cvijeću i ukrasnom bilju.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv pripravka štetnik Dozvola
Imidaklopirid CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

Krajnji rok za primjenu zaliha      1.6.2022.

trips  

ukrasno bilje/zaštićeni prostor, trajni staklenik

Pirimikarb PIRIMOR 50 WG lisne uši ukrasno bilje
Tiametoksam ACTARA 25 WG

Krajnji rok za primjenu zaliha      31.10.2021.

trips, lisne uši, štitasti moljac ukrasno bilje/zaštićeni

prostor,trajni staklenik

Deltametrin DECIS 2,5 EC

DECIS 100 EC

POLECI PLUS

SCATTO

DEMETRINA 25 EC

lisne uši, trips, lisni mineri, štitasti moljac i dr.  

cvijeće otvoreni i zaštićeni prostor, ukrasno bilje

Alfa cipermetrin DIREKT

Krajnji rok za primjenu zaliha      1.5.2022.

 štitasti moljac ukrasno bilje, zaštićeni prostor
Lufenuron MATCH 050 EC

Krajnji rok za primjenu zaliha                30.6.2022.

 

trips ukrasno bilje
Acetamiprid MOSPILAN 20 SG

MOSPILAN 20 SP

trips, lisne uši i dr. ukrasno bilje i cvijeće otvoreni i zatvoreni prostor
Cipermetrin CYTHRIN MAX trips, lisne uši, štitasti moljac i dr. cvijeće i ukrasno bilje
Abamektin KRAFT 18 EC

VERTIMEC 018 EC

VERTIMEC PRO

lisni mineri, c.pauci, trips cvijeće,

ukrasno bilje

Mibemektin MILBENOCK koprivina grinja ukrasno bilje
Piriproksifen PYXAL štitasti moljci i št.uši cvijeće i ukrasno bilje
Fenazakin DEMITAN c.pauk i koprivina grinja ukrasno bilje u zaštićenom prostoru, krizantema i dr
Etoksazol ZOOM 11 SC c.pauk i koprivina grinja cvijeće
Spirodiklofen ENVIDOR SC 240

Krajnji rok za primjenu zaliha      31.12.2021.

koprivina grinja  

ukrasno bilje

Tebufenpirad SHIRUDO koprivine, mekokožna i grinje šiškarice ukrasno bilje
Acekvinocil KANEMITE SC crveni pauci ukrasno bilje
Parafinsko ulje OVITEX l. uši, grinje ukrasno bilje
Piretrin BIOTIP APHICID

TERMINATOR APHICID

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE PLUS

l. uši, leptiri, staklenički štitasti moljac  

 

ukrasno bilje

Metoksifenozid RUNNER 240 SC gusjenice cvijeće

Najčešće bolesti koje se javljaju na području naše županije su: bijela hrđa (Puccinia horiana), smeđe pjegavosti (Septoria chrysanthemella ), crne ili koncentričnoj pjegavosti lista (Alternaria chrysanthemi). Vrlo česta je i pojava  sive plijesni (Bortytis cinerea ) kao i smeđe truleži krizanteme (Didymella liguicola). Osim ovih gljivičnih oboljenja moguća je i pojava  viroza te bekterioza. Ukoliko se radi o pojedinačno zaraženim biljkama njih je najbolje odstraniti iz plastenika i spaliti.

Preparati koji imaju dozvole za suzbijanje bolesti na cvijeću, ukrasnom bilju i krizantemi navedeni su u tablici 2.

Tablica 2.

Djelatna tvar Naziv pripravka Bolest Biljna vrsta
Metalaksil- M FONGANIL GOLD pythium i treulež korijena  

ukrasno bilje

Propamokarb PROPLANT           „          „
Bakreni NEORAM WG

ARIONE SC

COPPER KEY FLOW

CUPRA

COPPER KEY

CODIMUR 50

COPPER LAINCO i dr.

plamenjače, hrđe, lisne hrđe  

 

 

ukrasno bilje

Mankozeb           

Bakarni spojevi

LAINCOBRE M

DOUBLE COPPER KEY

Krajnji rok za primjenu zaliha                4.1.2022.

pamenjače, lisne pjegavosti, hrđe  

Ukrasno bilje

Sumpor  

CHROMOSUL 80, SULFOLAC ,

KUMULUSDF,

KALINOSUL 80 WG, SUMPOR SC 80, THIOVIT JET

MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS

pepelnica  

 

krizantema i dr. vrste cvijeća

Mankozeb DITHANE DG NEOTEC

CADILLAC

Krajnji rok za primjenu zaliha         4.1.2022.

bijela hrđa,

hrđe

krizantema

ukrasno bilje

Kaptan CAPTAN WP 50

KASTOR

konc. i smeđa pjegavost cvijeće
Folpet FUTURA 50 WP             „ cvijeće
Metiram POLYRAM DF bijela hrđa, hrđe , plamenjače ukrasno bilje
Tetrakonazol DOMARK 40 ME    „       „
Ciazofamid RANMAN TOP   cvijeće
Fosetil ALIETTE FLASH    „       „
Miklobutanil SYSTHANE 20 ME

 

FOND 12 E

pepelnica, hrđa, lisne pjegavosti,

pepelnica i hrđe

      „

 i dr. vrste cvijeća

ukrasno bilje

Azoksistrobin QUADRIS

ORTIVA

pepelnice i hrđe,

hrđe

 

ukrasno bilje

Ciprodinil,Fludioksonil SWITCH 62,5 WG siva plijesan ukrasno bilja
Fenheksamid TELDOR SC 500 siva plijesan ukrasno bilje
Piraklostrobin

Boskalid

SIGNUM siva plijesan ukrasno bilje i cvijeće u zatvorenom prostoru
Pirimetanil PYRUS 400 SC siva plijesan cvijeće
Bacillus amyloliquefaciens (prije subtilis) soj QST 713

              

SERENADE ASO pepelnice  

 

cvijeće

Pythium oligandrum POLYVERSUM siva plijesan ukrasno bilje

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis