1

Obavijest proizvođačima krumpira

Od zadnje preporuke za zaštitu krumpira od uzročnika bolesti prošlo je 13 dana. U narednim danima najava je promjenjiva vremena sa novim oborinama te se preporuča ponoviti mjere zaštite protiv  plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti lista (Alternaria solani).

Zaštitu provesti primjenom jednog od fungicida: Ridomil Gold MZ Pepite (K-28), Ridomil Gold R (K-14), Fantic M (K-7), Fantic A (K-14), Acrobat MZ WG (K-14), Armetil M (K-21), Reboot (K-7), Infinito (K-7), Shirlan 500 SC (K-7), Shakal 500 SC (K-7), Equation PRO (K-14), Zafra Azt 250 SC (K-7), Zakeo 250 SC (K-7), Ortiva (K-7), Tazer (K-7), Azbany (K-7), Ranman 400 SC (K-7), Ranman Top (K-7), Zignal Super (K-14), Zongruum (K-7).

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju     tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

    e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr