Obavijest vinogradarima-Zlatna žutica vinove loze

Ponavljamo preporuku od 23.06.2021. prema kojoj na osnovi  Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze(Grapevine Flavescense dorée) NN 48/18 (NAREDBA) posjednici vinove loze su obavezni provoditi preventivne mjere u nezaraženom području u koje spada Splitsko-dalmatinska županija.

 PREVENTIVNE MJERE OBUHVAĆAJU:

 • Pregled glavnih biljaka domaćina: vinove loze, križance roda Vitis i obične pavitine na kojima se bolest razvija radi uočavanja simptoma koji upućuju na zarazu fitoplazmom.
 • U slučaju sumnje na zarazu obavezno obavijestiti fitosanitarnog inspektora ili Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo
 • U matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze redovito pratiti prisutnost prenositelja (vektora) bolesti američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus)žutim ljepljivim pločama
 • Suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima prema naredbi
 • Zapuštene vinograde privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito obrađivati i održavati u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu( NN 20/18)

SIMPTOMI:

 Simptomi zlatne žutice pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije.

 • na listovima:

Kod bijelih sorti listovi požute, a kod crvenih intenzivno crvene, promjena boje počinje od žile lista. Kod većine sorti listovi se uvijaju prema naličju i poprimaju karakterističan kopljast izgled, zbog nakupljanja ugljikohidrata lišće postaje krto pa se nakon stiskanja u ruci mrvi.

 • na mladicama:

Dio mladica ostaju zelene  nedozrijevaju zbog čega se tijekom zime smrzavaju te propadaju.

 • na grozdovima:

Cvat se suši i ostaje na trsu, a zaraženi grozdovi venu i ne dozrijevaju.

Vinogradari(osim rasadnika i matičnih nasada) u nezaraženom području prema Naredbi nisu obavezni pratiti žutim pločama američkog cvrčka, ali to preporučujemo kako bi se utvrdila njegova prisutnost.

Američkog cvrčaka prati se žutim ljepljivim pločama koje se stavljaju krajem lipnja na srednju armaturnu žicu (do 10 ha se postavljaju najmanje 3 ljepljive ploče) a zamijenjaju se  nakon 2-3 tjedna.

U demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom) obavezno se provodi suzbijanje  američkog cvrčka, dok se u nezaraženom području provodi u vinogradima ako se utvrdi njegova prisutnost.

Suzbijanje američkog cvrčaka provodi se u najmanje dva tretiranja :

 • kada su prisutne ličinke trećeg stadija( L3)
 • drugo tretiranje nakon dva do tri tjedna
 • treće prema potrebi ( Ako se tijekom mjeseca srpnja utvrdi prisutnost odraslog oblika američkog cvrčka potrebno je krajem srpnja, početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Radi zaštite pčela, prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov, a tretiranje obaviti kada pčele više ne lete.

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

NAPOMENA: Zainteresirani vinogradari mogu svoje postavljene ploče skinuti omotati prozirnom kuhinjskom folijom i donijeti na pregled u Ispostavu Kaštel Sućurac ili Sinj radi utvrđivanja prisutnosti američkog cvrčka.

 

Silvija Marušić dipl. ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr

Pripremi za ispis