Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice ( Erysiphe necator), peronospore (Plasmopara viticola) te sive plijesni ( Botrytis cinerea),  vodeći računa o razmacima tretiranja te o zadnje provedenoj zaštiti.

 

Protiv uzročnika pepelnice moguće je primijeniti pripravke prema zadnje danoj preporuci.

 

U ovom je periodu velika je mogućnost zaraze novog porasta uzročnikom peronospore te predlažemo primjenu nekih od dolje navedenih fungicida na bazi: mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Dithane DG neotec), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol).

 

Također je moguće u narednom periodu planirati tretiranje bakrenim pripravcima uz dodatak fungicida na bazi močivog sumpora.

 

Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti u zonu grožđa jedan od pripravaka: Cantus, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG i dr.

 

Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno je provoditi sve propisane mjere u cilju sprečavanja njenog daljnjeg širenja.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                      Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

                                                      marina.kocijancic@mps.hr

Pripremi za ispis