1

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom protekla 4-5 dana ovisno o lokacijama na Bjelovarsko-bilogorskoj županiji palo je između 40 i 110 ( Kaniška Iva) litara kiše. To je dovelo do ispiranja sredstava tako da je potrebno ponoviti zaštitu protiv  krastavosti jabuka  (Venturia inaequalis) .

Koristiti pripravka kao i u prethodnoj preporuci.

kaptana : Captan 80 WG,  Scab 80 WG,  Caption 80 WG.

U  zaštiti   pepelnice (Podosphaera leucotricha) moguće je koristiti: Luna Experience, Nativo 75 WG, Zato 50 WG, Zato plus

Protiv  jabučnog savijača (Cydia pomonella), ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

Ponovo je najava stabilizacije vremena i  visokih temperatura pa i dalje pratiti pojavu grinja.

 

Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr