Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke je prošlo 12 dana. Nastavkom tjedna je najavljeno vruće i sparno vrijeme koje će pogodovati razvoju pepelnice vinove loze (Uncinula necator) te je potrebno provesti zaštitu.

Za borbu protiv pepelnice koristiti jedan od pripravaka: NATIVO 75 WG, LUNA EXPIRIENCE, DYNALI, FOLICUR EW 250, TOPAS 100 EC, VIVANDO, TALENDO i sl.

U borbi protiv plamenjače primijeniti jedan od fungicida: DITHANE M-45, MIKAL FLASH, FOLPAN 80 WDG, FUTURA 50 WP, SOLOFOL i sl.

Ulovi pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) su ove godine jako veliki te preporučamo da vinogradari obave prskanje jednim od insekticida: AVAUNT 15 SC, CORAGEN 20 SC, CYTHRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, DECIS 2,5 EC i sl.

Ako se tijekom ovog mjeseca na žutim ljepljivim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada će se krajem mjeseca morati obaviti tretiranje. Registrirani insekticidi za suzbijanje spomenutog štetnika su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, ABANTO, KRISANT EC, PYREGARD…

KORISTITI PRIPRAVAK KOJI JE DO SADA KORIŠTEN NAJMANJI BROJ PUTA !

 

VAŽNO !

ZAŠTITU OBAVITI U VEČERNJIM SATIMA !

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                     Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                                                 e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis