Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka proteklo je 14 dana. U tom razdoblju bilježimo iznadprosječno toplo vrijeme, s maksimalnim temperaturama zraka do 35 °C. Lokalne oborine zabilježene su 11. i 14.7. u količini 15 do 27 mm na području Moslavine, dok su na ostalim mjernim lokalitetima zabilježene manje količine.

Mogućnost novih oborina najavljena je tijekom vikenda, pa predlažemo da se prije oborina izvrši tretiranje nasada. U narednoj zaštiti od krastavosti plodova (Venturia inaequalis), prednost dajemo fungicidima, koji osim krastavosti jabuka, imaju dopuštenje i za suzbijanje uzročnika gorke truleži ploda (Colletotrichum /Gloesporium spp.), kao što su pripravci na bazi kaptana: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka: Zato plus, Zato 50 WGNativo 75 WG ili Luna expirience. Navedeni pripravci ujedno djeluju i protiv krastavosti.

Na većini lokaliteta zabilježen je let jabučnog savijača (Cydia pomonella), stoga u plantažnim nasadima gdje je od zadnje primjene insekticida proteklo više od 14 dana predlažemo ponoviti primjenu insekticida: Affirm, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG, Voliam targo i dr.

U odabiru pripravaka potrebno je uzeti u obzir ograničenja koja se odnose na broj dopuštenih tretmana u vegetaciji.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.   

E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis