Obavijest uzgajivačima koštićavog voća

I nakon plodonošenja nasade višanja i trešanja treba održavati zdravim kako ne bi došlo do defolijacije (gubitka lišća) uzrokovane gljivičnim bolestima.

Zato vlasnicima plantažnih nasada višanja i trešanja savjetujemo preventivnu zaštita protiv najznačajnijih gljivičnih bolesti jednim od slijedećih pripravaka: Chromodin S 65, Topsin, Syllit 544 SC, Dithane M 45, Captan WP 50 ili Merpan 80 WDG.

Vlasnici plantažnih nasada bresaka trebaju obaviti dvojaku zaštitu:

  • za suzbijanje pepelnice (Podosphaera pannosa) i truleži plodova (Monilinia spp.) savjetujemo korištenje pripravka poput: Nativo 75 WG ili Luna experience.
  • za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) savjetujemo korištenje jednog od slijedećih pripravaka: Delegate 250 WG, Avaunt EC, Affirm opti ili Coragen 20

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva savjetuje se također dvojaka zaštita:

  • za suzbijanje truleži plodova (Monilinia spp.) savjetujemo korištenje pripravka poput: Teldor, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, Indar 5 EW ili Nativo 75 WG.
  • za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrina) savjetujemo korištenje pripravka poput: Delegate 250 WG, Affirm opti ili Coragen 20

Obzirom na vrijeme sazrijevanja upozoravamo da obratite posebnu pozornost na karencu pri izboru pripravka.

Zaštitu obavljati u večernjim ili jutarnjim satima kada je temperatura zraka do 250C.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr.sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Pripremi za ispis