Obavijest voćarima

Voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka koji nisu imali tuču u nasadima, savjetujemo izvršiti zaštitu protiv uzročnika bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) s  preventivnim ili kontaktnim fungicidom: Captan 80 WG, Delan 700 WDG, Delan SC, Polyram DF, Pinozeb.

Protiv minera kružnih mina (Leucoptera  malifoliella) u nasadima jabuka, primijeniti: Coragen 20 SC, Affirm opti, Mospilan 20 SP, Runner 240 SC.

Protiv kruškine buhe (Psylla piri) u nasadima krušaka primijeniti: Movento, Vertimec  018 EC ili Kraft u kombinaciji s bijelim uljem.

U nasadima šljiva protiv  šljivinog savijača (Cydia funebrane) primijeniti jedan od navedenih: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Insegar 25 WG,Affirm opti, Delegate 250 WG,  Decis100.

Nasade breskve i nektarine zaštitite protiv  breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca  (Anarsia lineatella), upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Avaunt EC, Coragen 20 SC. Paziti na karencu!

U nasadima lijeske protiv lisnih uši (Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100, Demetrina

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr