Obavijest vinogradarima

Vinogradarima kojima je od prošle zaštite od bolesti  prošlo 12 do 14 dana, a cvatnja je završila, savjetujemo da u ovu zaštitu protiv plamenjače i pepelnice primjene i insekticid protiv američkog cvrčka  ( Scaphoideus  titanus).

Protiv   plamenjače (Plasmopara viticola) nakon cvatnje  primijeniti : Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Acrobat MZ WG.

Protiv pepelnice(Uncinula necator) upotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience, Systhane 24 E,   Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

Praćenjem u vinogradima naše županije utvrđene  su ličinke  američkog cvrčka ( Scaphoideus  titanus) trećeg razvojnog stadija te je vrijeme obveznog  suzbijanja  vektora, uzročnika širenja zlatne žutice vinove loze- Flavescence doree (FD).

Požeško slavonska županija nalazi u demarkiranom području što znači da  su obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene  „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18. , NN 63/2019.“

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela!

Svi posjednici vinove loze dužni  su  izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka :  vinogradari, rasadničari, hobisti i  ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Pyregard i Asset Five .

 U vinogradima u kojima cvatnja traje primjenu insekticida protiv cvrčka primijeniti nakon cvatnje vinograda ali i poslije košnje cvatućeg pokrova u vinogradu radi zaštite pčela!

 VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji.  Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

 

Pripremi za ispis