Obavijest proizvođačima jabuke

Zbog vrlo visokih temperatura aktivnost različitih štetnika je dosta izražena.

Pregledajte stabla i prema potrebi protiv lisnih ušiju može se koristiti jedan od insekticida: Pirimor 50WG, Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG,  Mavrik 2F i dr.

 Jabučni savijač (Cydia pomonella) uzrokuje crvljivost plodova jabuke, te se preporuča provesti tretiranje jednim od insekticida kao što su: Affirm opti, Affirm, Coragen 20 SC, Harpun, Voliam targo, Imidan 50 WG i drugi.

U nasadima gdje su prisutne lisne uši u kritičnom broju savjetujemo protiv jabučnog savijača i lisnih uši upotrijebiti Mospilan 20 SP.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis