Obavijest proizvođačima jabuke

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 13 dana. Zbog vrlo promjenjivih vremenskih prilika te vladanja povoljnih uvjeta za razvoj bolesti potrebno je izvršiti mjere zaštite. Kroz naredni vremenski period također je najava nestabilnih vremenskih prilika uz mogućnost oborina.

Protiv fuzikladija ili krastavosti (Venturia ineaqvalis) koristiti kombinaciju sistemičnog (Score 250 Ec, Difcor, Argo EC,  Indar  EW, Difenzione i dr) i kontaktnog fungicida (Delan 700 WDG, Dithane M- 45, Dithane  DG Neotec , Merpan, Kastor, Manfil 80 WP i dr.).

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha) jabuke.

Grančice zaražene pepelnicom mehanički odstraniti, iznijeti iz voćnjaka i spaliti.

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Aktivnost lisnih ušiju je također dosta velika. Pregledajte stabla i prema potrebi može se koristiti jedan od insekticida: Pirimor 50WG, Mospilan 20 SG, Teppeki 500 WG,  Mavrik 2F i dr.

Let jabučnog savijača (Cydia pomonella) u nasadima jabuka je prisutan ali se javlja periodično i u manjem broju te ćemo u narednim preporukama dati smjernice o mjerama tretiranja.

Zaštitu izvršiti predvečer kada pčele ne lete, pri mirnom vremenu bez vjetra. Također je potrebno odstraniti korove u cvatnji prije tretiranja!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis