Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća o mjerama zaštite u prvoj polovici i sredinom lipnja

Posljednja preporuka za suzbijanje najvažnijih bolesti i štetnika koštičavog voća upućena je prije gotovo mjesec dana  (11. svibnja o.g.)! Tijekom proteklog mjeseca svibnja zabilježili smo iznadprosječno svježe i vlažno razdoblje. Tako je na većini mjernih lokaliteta u Međimurju proteklog mjeseca zabilježeno od 118,8 (npr. Novakovec) do 176,4 mm oborina (npr. Belica), što je značajno više od očekivanog prosjeka (73,7 mm). Pritom je bilo dosta svježe, pa je prosječna mjesečna temperatura na nekim mjernim mjestima uz rijeku Muru bila čak 1,8°C ispod očekivane vrijednosti! Također, čak tijekom 27 svibanjskih jutra najniže temperature zraka blizu riječnih dolina bile su <10°C. Od početka mjeseca lipnja o.g. bilježimo porast dnevnih temperatura zraka, naročito nakon što su noćne temperature prije 6 dana porasle na vrijednosti >10°C! Najviše su dnevne temperature u posljednjih 8 dana u rasponu 22-30°C! Oborine su padale proteklog vikenda (6.6.) u vrlo različitim količinama u obliku ljetnog pljuska: najviše je kiše palo na lokalitetima u središnjem dijelu Županije (npr. u okolici Čakovca 32 mm!), ali na ostalim mjernim mjestima značajno manje (vidi Tablicu 1.).

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj bolesti koštičavog voća u prvom tjednu mjeseca lipnja 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima  u Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-9.6. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-9.6. (6.00 h) 2021.

Prosječna vlažnost zraka za 1.-9.6. 2021. Prosječna temperatura zraka za 1.-9.6. 2021.
Železna Gora 1,2 mm 405 minuta 67,48 % 18,77°C
Belica 13,4 mm 865 minuta 83,12 % 18,30°C
Mursko Središće 2,2 mm 4.215 minuta 78,74 % 18,10°C
Novakovec 18,0 mm 1.120 minuta 78,28 % 18,07°C
Kotoriba 10,0 mm 1.705 minuta 72,00 % 18,17°C
Donja Dubrava 5,2 mm 1.745 minuta 74,48 % 18,46°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Prosječna vlažnost zraka tijekom prve dekade  mjeseca lipnja na većini mjernih mjesta iznosi 72-83 %!

U narednim danima očekujemo najviše dnevne temperature u rasponu 26-27°C, a jutarnje će vrijednosti biti 14-18°C, dominirat će vruće i sparno razdoblje, uz jutarnje rose i sumaglice! Moguće su nove oborine od lokalnog značaja tijekom narednog vikenda (11.-13.6.)!

Oborine krajem travnja i tijekom svibnja omogućile su jače primarne zaraze većine dominantnih uzročnika bolesti koštičavog voća, a zbog lipanjske topline i sparine, povremenih oborina, te jutarnje vlage (rosa) očekujemo njihov mogući epidemijski razvoj, npr. krastavosti (Venturia), šupljikavosti (Stigmina), kozičavosti (Blumeriella), pepelnice (Sphaerotheca), dok se na šljivama još javljaju hrđa (Tranzschelia) i plamenjača (Polystigma). Na netretiranim se stablima do proteklih dana jače razvija šupljikavost lišća (Stigmina).

Zbog prohladnih noći tijekom proteklog svibnja zabilježen je manje brojan let breskvina savijača i breskvina moljca (Cydia molesta, Anarsia lineatella), te leptira šljivina savijača (Cydia funebrana). Na netretiranim mladim stablima bresaka u središnjem dijelu Međimurja do jučerašnjeg dana još nije zabilježena pojava njihovih ličinki u vršnim mladicama. Ali, u posljednjih 5 dana ponovno bilježimo značajno bolje termalne uvjete za njihovu pojavu i razvoj.

VAŽNO: Lipanjske mjere zaštite u koštičavom su voću vrlo ograničene dozrijevanjem pojedinih voćnih vrsta i pripadajućom karencom sredstva za zaštitu bilja. Rane sorte koštičavog voća koje dozrijevaju i traje berba više ne preporučujemo tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja! Zbog proljetnih niskih temperatura rodnost svih koštičavih voćaka je značajno manja ili je na nekim sortama i lokalitetima nema (naročito na šljivama, trešnjama i breskvama)!

Za moguće suzbijanje različitih uzročnika bolesti prednost dajemo naizmjeničnoj primjeni kombiniranih fungicida propisane kraće karence (3 do 7 dana), uz pridržavanje ograničenja o najvećem broju primjene tijekom sezone (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pojava leptira breskvina savijača (Cydia molesta) traje ove sezone u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja od 29. ožujka o.g.! Razvoj ličinki ovog štetnika u vršnim dijelovima mladica na netretiranim stablima bresaka u središnjem dijelu Međimurja krajem mjeseca svibnja nismo zabilježili! Pri izboru insekticida za suzbijanje ljetne populacije uzročnika “crvljivosti” plodova bresaka i nektarina u narednom razdoblju voditi računa o propisanoj karenci i najvećem broju dopuštenih tretiranja jednim te istim pripravkom u sezoni (u pravilu jedan te isti insekticid ne koristimo više od 2x tijekom godine). Također, birati sredstva s karencom 7-14 dana (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Let prezimljujuće populacije šljivina savijača (Cydia funebrana) je u središnjem dijelu Međimurja započeo 31. ožujka o.g., ali prema iskustvima iz ranijih sezona od prve (prezimljujuće) generacije šljivina savijača ne očekujemo značajne štete. Sredinom i u drugoj polovici lipnja o.g. očekujemo pojavu druge generacije ovog štetnika. Upravo je druga generacija ovog nametnika vrlo štetna na plodovima šljive u formi crvljivosti i naknadnog razvoja truleži (Monilinia), pa njegovo usmjereno suzbijanje najavljujemo u drugoj polovici lipnja i tijekom mjeseca srpnja o.g.! Dominantni štetnici tijekom proteklog mjeseca svibnja na šljivama su bile lisne uši!

Od sredine zadnje dekade mjeseca svibnja o.g. u središnjem dijelu Međimurja pratimo pomoću žutih ljepljivih ploča i atraktanta let uzročnika “crvljivosti” plodova trešnje: europske i sjeverno-američke trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi, Rhagoletis cingulata)! Pojavu ovih štetnika do jučerašnjeg dana na stablima trešnje gdje su zabilježene totalne štete od proljetnog smrzavanja nismo zabilježili! Dominantni štetnici tijekom proteklog mjeseca svibnja na trešnjama (i višnjama) su bile lisne uši!

Dozrijevanje i berba srednje kasnih sorti trešnje započet će kasnije nego prosječnih sezona zbog nižih temperatura tijekom travnja i svibnja, a moguće naredne jače oborine u obliku izraženog pljuska utječu na pucanje plodova i naknadni razvoj truleži (Monilinia)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis