Obavijest voćarima

Promjenljivo i nestabilno vrijeme pogoduje infekcijama i razvoju bolesti, stoga preporučujemo obavljanje  zaštite usmjerene na uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) uporabom pripravaka Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Captan80 WG, Kastor WP, Dithane M-45, Mankozeb, ili strobilurina (Stroby WG, Zato 50 WG, Zato plus WG, Tercel WG),  te fluopirana (Luna experience), koje preporučujemo u nasadima gdje bilježimo jači napad pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Porastom temperatura, a time i povoljnih uvjeta za razvoj, očekujemo jači let  jabučnog savijača (Cydia pomonella), koji do sada nije bio značajan.

Stoga preporučujemo praćenje leta, te prema potrebi obavljanje zaštite uporabom jednog od dozvoljenih insekticida-Insegar  25 WP, Coragen 20 SC, Runner 240  SC, Affirm ili Mimic SC.

Kontrolirajte pojavu grinja, lisnih ušiju te jabučne krvave uši.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača (podatci o SZB registriranim u RH  vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu dostupnom na web adresi:http//fis.mps.hr/tražilicaszb/).

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić

                                                                               e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Pripremi za ispis