Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Proteklo je tri tjedna od prvog alarmantnog upozorenja (19.5. 2021.) tržnim proizvođačima krumpira o mogućoj ovogodišnjoj ranijoj pojavi najopasnije bolesti cime i gomolja krumpira: plamenjači (Phytophthora infestans). Nakon što smo na vrlo osjetljivoj i ranoj sorti krumpira Rivieri pronađeni prvi simptomi bolesti početkom treće dekade mjeseca svibnja (21.5.) bolest se naknadno zbog vrlo povoljnih meteoroloških uvjeta širi na slabije zaštićene ili nezaštićene usjeve, te proteklih dana na većini lokaliteta u Međimurju (npr. Belica, Orehovica, Vularija, Mala Subotica, Goričan Mursko Središće i dr.) pronalazimo znakove ove bolesti, a najviše na sortama Riviera, Adora i Bellarosa! Započinje cvatnje krumpira – najosjetljivije razdoblje naglog propadanja cime zbog epidemijskog širenja plamenjače (Phytophthora)!

Od posljednje je upute proteklo samo 8 dana (31.5.), a meteorološki se uvjeti zadnjih pet dana značajno mijenjaju u odnosu na proteklo svibanjsko razdoblje!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za početni razvoj bolesti krumpira tijekom prvog tjedna mjeseca lipnja 2021. godine na lokalitetima središnjeg dijela, te uz riječne doline u središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-8.6. 2021.

Vlaženje lišća (min)

1.-8.6. 2021.

Vlažnost zraka (%) 1.-8.6. 2021. (6.00) Prosječna temperatura zraka za 1.-8.6. 2021.
Belica 13,4 mm 865 minuta 83,39 17,89°C
Mursko Središće 2,8 mm 3.606 minuta 79,64 17,84°C
Novakovec 12,0 mm 1.120 minuta 79,04 17,66°C
Kotoriba 10,0 mm 1.365 minuta 72,00 17,80°C
Donja Dubrava 5,2 mm 1.435 minuta 75,05 18,38°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom lipnja u Međimurju očekujemo 102,0 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 18,4°C!

Od početka mjeseca lipnja o.g. bilježimo porast dnevnih temperatura zraka, naročito nakon što su noćne temperature prije 5 dana porasle na vrijednosti >10°C! Najviše su dnevne temperature u posljednjih 7 dana u rasponu 22-30°C! Oborine su padale proteklog vikenda (6.6.) u vrlo različitim količinama u obliku ljetnog pljuska: najviše je kiše palo na lokalitetima u središnjem dijelu Županije (npr. u okolici Čakovca 32 mm!), ali na ostalim mjernim mjestima značajno manje (vidi Tablicu 1.). Zbog razlike između jutarnjih i najviših dnevnih vrijednosti česte su rose i jutarnje magle, naročito uz riječne doline Mure i Drave! U narednim će danima biti vrlo sparno i vruće, s najvišim vrijednostima 26-28°C, a nove su oborine moguće krajem ovog tjedna ili tijekom vikenda!

Pregledom polja tijekom mjeseca lipnja o.g. na slabije je zaštićenim usjevima zabilježena prva pojava ograničenih mjesta u krumpirištu sa zarazom cime >85 % od uzročnika plamenjače (npr. na vrlo ranim sortama Riviera i Adora): uočeno u središnjem i istočnom dijelu Županije na parcelama blizu “divljeg” odlagališta odbačenih i zdravstveno neispravnih gomolja iz protekle 2020. sezone! Premda je zadržavanje vlage na biljkama na mjernom mjestu Belica značajno kraće nego na mjernim mjestima uz riječne doline (npr. – vidi Tablicu 1.), zbog divljih deponije odbačenih gomolja bolest se širi na susjedna krumpirišta!

Stoga proizvođačima krumpira u narednim danima savjetujemo svakodnevno pregledavati rubne dijelove parcela gdje su odbačeni prošlogodišnji zdravstveno neispravni gomolji, a naknadno se ove sezone u blizini uzgaja krumpir! Obavezno pregledavati zdravstveno stanje krumpirišta na kritičnim mjestima: uz depresije na poljima gdje se duže zadržava voda, te uz riječne doline Mure i Drave gdje je duže vlaženje cime (rosa, magla)! Jače su osjetljive na krumpirovu plijesan ranije sorte krumpira koje ranije “zatvaraju” cimom redove (npr. Riviera, Adora, Colomba, Bellarosa, Severina,  Arizona, Vineta, Primabella…), ali bolest se nošena vjetrom moguće javlja i na vršnim dijelovima cime na susjednim parcelama!

U protekloj smo uputi od 31.5. o.g. najavili i moguću pojavu koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), te su prvi znakovi ove bolesti pronađeni u protekla dva dana (6.6. i 7.6.) (npr. uočeno na sortama Bellarosa, Kuroda, Lucinda) na lokalitetima u središnjem dijelu Županije. Vrlo sparno i toplo naredno razdoblje pogoduje razvoju i ove bolesti cime krumpira! S porastom temperatura zraka i mogućim oborinama krajem ovog tjedna ponovno raste opasnost od prve pojeve i razvoja dviju najvažnijih bolesti cime krumpira (Phytophthora, Alternaria).

Stoga u narednim mjerama zaštite nadalje preporučujemo koristiti jedan od pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora) sa jednim od specifičnih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria) (ili koristiti tvornički kombinirane pripravke registrirane za suzbijanje obje bolesti cime krumpira) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Razmake između prvih aplikacije preporučujemo skratiti na najviše 8-10 dana (izuzev na poljima gdje je pronađena krumpirova plijesan (Phytophthora) – skratiti razmake među prvim aplikacijama na samo 4-5 dana)!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom 2018. i 2019. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. i 2019. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (vrlo djelotvorna djelatna tvar na plamenjaču krumpira i rajčice) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Kako u danima nakon 3. lipnja o.g. bilježimo porast najviših dnevnih temperatura na vrijednosti >26°C, tek tijekom jučerašnjeg dana zabilježili smo prvu pojavu ličinki prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa), naročito na nekim sortama krumpira uzgajanim iz “farmerskog” sjemena. U narednom toplijem razdoblju nadalje pregledavati njihovu moguću veću brojnost, te na vrijeme poduzeti mjere njihova suzbijanja.

Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske potvrđena je rezistentnost (otpornost) ovog štetnika na veći broj različitih skupina insekticida (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr). Nešto bolja učinkovitost očekuje se primjenom pripravaka iz skupine neonikotinoida, zatim skupine diamida, semikarbazona i spinosina. Dobro je kombinirati navedene skupine insekticida! Primjerice, premda je potvrđena rezistentnost na većinu sintetskih piretroida, gotova tvornička mješavina lambda-cihalotrina sa klorantraniliprolom bila je proteklih sezone u Međimurju vrlo učinkovita pri suzbijanju krumpirove zlatice!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

U prvim aplikacijama poželjno je dodati folijarna “bio-gnojiva” s naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili morskih algi, a naknadno krajem cvatnje kompleksna mineralna vodo-topljiva hranjiva s naglašenim sadržajem kalija i mikro-elemenata!

U ranim sortama krumpira voditi računa o izboru pripravaka (fungicida i insekticida) kraće karence u trajanju do 7 dana!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis