Obavijest proizvođačima kupusa

U narednim danima započinje sadnja kasnog kupusa. Prije presađivanja moguće je provesti određene mjere zaštite od nametnika.

Štetu na presadnicama prije presađivanja može napraviti kupusni buhač (Phyllotreta spp.). Ukoliko se utvrdi oštećenje lisne površine više od 10 % za zaštitu se može upotrijebiti jedan od insekticida: Fastac 10 EC, Cythrin Max, Decis 2,5 EC.

Zaštita od korova može se provesti prije presađivanja primjenom jednog od herbicida:
Dervinom 45 FL –  namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova. Zbog hlapljivosti treba ga plitko unijeti u tlo (2-5 cm).
Stomp Aqua (uz inkorporaciju), Sharpen 330 EC, Pendus 330 EC –  namijenjeni su za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova.

Zaštitu od zemljišnih štetnika – žičnjaka i grčice hrušta moguće je provesti za vrijeme sadnje primjenom granuliranog insekticida: Force 1,5 G – primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide, doza 7-10 kg/ha; Force Evo – primjenjuje se tretiranjem u redove tijekom presađivanja u količimi 16-20 kg/ha.

Neposredno nakon sadnje preporuka je postaviti žute ljepljive ploče zbog suzbijanja zbog suzbijanja odraslih oblika kupusne muhe (Dalia radicum).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)      dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr