Kontrola korova u usjevu suncokreta obzirom na odabrani sortiment i Mogućnosti suzbijanja zemljišnih štetnika

Na demonstracijskoj aktivnosti „Kontrola korova u usjevu suncokreta obzirom na odabrani sortiment i Mogućnosti suzbijanja zemljišnih štetnika“ okupilo se dvadesetak poljoprivrednika.

U četvrtak, 27. svibnja 2021. godine u mjestu Koprivnički Bregi, u Koprivničko-križevačkoj županiji održana je demonstracijska aktivnost pod nazivom „Kontrola korova u usjevu suncokreta obzirom na odabrani sortiment i Mogućnosti suzbijanja zemljišnih štetnika“, na kojoj se okupilo dvadesetak poljoprivrednika. Službenici Ministarstva poljoprivrede provode demonstracijske aktivnosti okviru mjere 1 Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. s ciljem prijenosa znanja i informiranja poljoprivrednih proizvođača.

Ovu su demonstracijsku aktivnost proveli službenici Ministarstva poljoprivrede u suradnji s tvrtkom Bayer d.o.o. i tvrtkom Agrobiotest d.o.o.

 

Tvrtka Agrobiotest – predstavljanje pokusa

 

Tvrtka Bayer – pokus treirano sjeme i zemljišni insekticidi

 

Demonstracija se je sastojala od dvije cjeline. Na prvoj parceli stručnjaci iz tvrtke Agrobiotest d.o.o. i Bayer d.o.o. prikazali su rezultate testiranja različitih mogućnosti suzbijanja zemljišnih štetnika (usporedba različitih varijanti u pokusu: kontrola – bez insekticidnog tretmana na sjemenu; sjeme tretirano insekticidom i različite doze primijenjenog granuliranog insekticida u trake prilikom sjetve).  Zemljišni štetnici (žičnjaci, gusjenice sovica pozemljuša, grčice hrušta, rovci) žive u tlu i hrane se gotovo svim biljnim vrstama pa i korovima, oštećujući podzemne organe. Žičnjaci se ubrajaju među važnije štetne organizme ratarskih i povrtnih kultura. Upravo su na ovom pokusu zainteresirani poljoprivrednici mogli vidjeti primjer propadanja biljaka kukuruza uslijed prisutnosti zemljišnih štetnika na kontrolnim parcelama i značajno smanjenje broja biljaka po jedinici površine koje kasnije ima za posljedicu značajan pad prinosa. (Na parceli izabranoj za pokus prisutno je 25 žičnjaka/m2.)  Osim učinkovitih kemijskih mjera suzbijanja zemljišnih štetnika, poljoprivrednici su upoznati da je već prilikom planiranja plodoreda potrebno voditi računa o prisutnosti zemljišnih štetnika na poljoprivrednim površinama te da se kroz plodored u koji su uključene različite poljoprivredne vrste i provedbu preventivnih mjera suzbijanja može utjecati na smanjenje šteta.

Na drugoj parceli prikazano je suzbijanje korova u usjevu suncokreta. U pokusu je ove godine zastupljeno ukupno 26 različitih hibrida suncokreta. Svi hibridi u pokusu su tzv. Clearfild hibridi: 14 hibrida je (IMI) tolerantno na aktivnu tvar imazamoks, a 12 hibrida je tolerantno na aktivnu tvar tribernuron metil (SULFO tehnologija). Usjev suncokreta na pokusnoj parceli u Koprivničkim Bregima nije tretiran herbicidima nakon sjetve, prije nicanja. Zaštita usjeva suncokreta od korova obavljena je u razdvojenoj (split) aplikaciji herbicidom LISTEGO (aktivna tvar: imazamoks) na dijelu parcele gdje su zasijani hibridi suncokreta tolerantni na aktivnu tvar imazamoks, a herbicidom EXSPRESS 50 SX (aktivna tvar: tribenuron) na dijelu parcele na kojem su zasijani hibridi tolerantni na aktivnu tvar tribenuron-metil. Iako je udio površina zasijanih suncokretom u ovom dijelu Hrvatske zanemariv u odnosu na ukupne površine suncokreta u Republici Hrvatskoj, nije zanemariv broj poljoprivrednih proizvođača kojima je suncokret „nova“ poljoprivredna vrsta u plodoredu. Budući da je često „novim“ proizvođačima suncokreta jedan od većih izazova u proizvodnji uspješno suzbijanje širokolisnih korova na ovoj je demonstraciji prikazan način na koji se korovne vrste mogu eliminirati iz usjeva u ranoj fazi razvoja suncokreta kemijskim putem, a zatim mehaničkim načinom (pravodobna međuredna kultivacija) omogućiti da usjev ostane čist od korova do same žetve.

Na demonstraciji je mjerenjem pomoću penetrometra prikazana razlika u većoj zbijenosti tla na uvratinama parcele i stalnim tragovima kotača u odnosu na preostali dio parcele. Poljoprivrednici su upoznati sa značajem organske tvari u tlu i utjecajem na vodozračne odnose u tlu.

Određivanje zbijenosti tla

 

Na ovoj edukaciji poljoprivrednih proizvođača sudjelovali su predstavnici oplemenjivača i distributera sjemena suncokreta i kukuruza prisutni na tržištu u Republici Hrvatskoj te predstavnici proizvođača korištenih sredstava za zaštitu bilja na ovom pokusu, a koji su predstavili značajke hibrida suncokreta i karakteristike korištenih herbicida. Ovom prilikom zahvaljujem poljoprivrednim gospodarstvima na čijim su parcelama provedeni pokusi i održana ova „učionica u polju“ te distributerima sjemena suncokreta koji su donirali sjeme suncokreta, tvrtkama: Corteva Agriscience, KWS sjeme d.o.o., Mass Seeds, Poljoprivredni institut Osijek, RWA Hrvatska d.o.o. i Syngenta Agro d.o.o., a kolegama iz tvrtki Bayer d.o.o. i Agrobiotest d.o.o. na suradnji.

Edukacija u polju idealna je prigoda i za međusobnu razmjenu iskustava poljoprivrednih proizvođača. Informacije iz prikupljenih evaluacijskih upitnika potvrđuju da je upravo pregled pokusnog polja najzanimljiviji dio edukacije.

mr. sc. Tatjana Međimurec

 

Pripremi za ispis