Obavijest maslinarima

Upućuju se maslinari s područja Istre, da i dalje vode računa o  tretiranje svojih nasada protiv uzročnika paunovog oka (Spilocaea oleagina), ovisno o dosadašnjoj zaštiti koju su provodili.

Protiv navedenog uzročnika preporučujemo neke od slijedećih sistemičnih pripravaka uz dodatak pripravka na bazi sumpora Cosavet DF :

Stroby WG, Nativo 75 WG , Syllit 544SC, Sugoby ili Quimera.

Također se treba voditi računa i o prihrani u narednom periodu.

Na prognoznim punktovima, gdje se prati populacija i let maslininog moljca (Prays olea) nije zabilježen kritičan broj te za sada nije potrebno provoditi mjere zaštite protiv istog.

Upućuju se maslinari da i dalje prate preporuke, gdje će biti obaviješteni o populaciji navedenog štetnika.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

                                   Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

                                   Marina.kocijancic@mps.hr