Obavijest proizvođačima pšenice

Pregledom usjeva na terenu utvrđeno je da se većina usjeva nalazi u fazi klasanja.

Proizvođači bi početkom cvatnje trebali provesti zaštitu klasa protiv paleži klasa (Fusarium spp.).

Od fungicida za tu namjenu može se primijeniti neki od registriranih fungicida: Elatus Era, Ascra Xpro,  Prosaro 250 EC, Zakeo Xtra, Yamato , Caramba , Seguris Era i dr.

Primjenom fungicida suzbijaju se i bolesti lista (Puccinia , Erysiphe, Septoria).

Prije tretmana provjeriti i pojavu žitnog balca , žitnih stjenica i lisnih uši te prema potrebi odraditi i zaštitu insekticidom.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

                                                                                                            Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr