Obavijest proizvođačima pšenice

Obavještavamo poljoprivrednike da u fenofazi klasanja i cvatnje pšenice dolazi do zaraze klasa koju uzrokuju gljivice iz roda Fusarium (palež klasa). Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje, a kao posljedica zaraze javlja se smanjenje količine i kvalitete uroda.

Tretiranje se može provesti jednim od slijedećih fungicida: Legado, Diagonal, Tazer, Zakeo Xtra, Custodia, Ascra Xpro, Seguris Era, Curbatur 250 EC, Proline, Zantara, Ulysses, Magnello…

Navedeni preparati ujedno djeluju i na smeđu pjegavost pljevica, pepelnicu i hrđe.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.   

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr