Obavijest vinogradarima

Razvoj vinove loze ove godine relativno je spor i u prosjeku zaostaje za brzinom početnog razvoja u prethodnim godinama, te je porast mladica vrlo neujednačen. Obzirom da meteorolozi najavljuju oborine i nestabilno vrijeme i u narednom periodu potrebno je obaviti zaštitu vinove loze čim uvjeti dozvole protiv  plamenjače vinove loze(Plasmopara viticola)  i crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)

Za zaštitu protiv navedenih bolest u uvjetima većih količina oborina i nestabilnog vremena prednost dajemo preventivno sistemičnim pripravcima: Mikal premium F, Mikal flash, Momentum trio, Curzate F, Electis WG, Nautile DG, Vincare, Alfil Duplo, Magma Triple, Pergado F, Electis WG, Nautile DG, Equation Pro, Fantic F.

 

Za zaštitu protiv  pepelnice vinove loze(Erysiphe necator) predlažemo primjenu fungicida Karathane Gold 350 EC, Stroby DF ili Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC

Moguća je primjena i sumpornih pripravaka koji imaju djelovanje i smanjenje populacije grinja.

 

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) započeo je letom 15.travnja, a pojava žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) nije zabilježena! Njihovo suzbijanje trenutno nije potrebno provoditi, rokove suzbijanja dati ćemo u jednoj od narednih preporuka temeljem praćenja njegovog razvoja.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr