Uputa proizvođačima uljne tikve

Nakon sadnje krumpira, sjetve soje, suncokreta i kukuruza, proteklih dana međimurski proizvođač obavljaju sjetvu uljne tikve. U višegodišnjim prosjecima uljne tikve se na području Međimurja siju između 25. travnja i 10. svibnja, odnosno kada prolazi opasnost od kasnih proljetnih niskih temperatura. U vrijeme sjetve uljne tikve temperatura tla na dubini 5 cm treba biti iznad 12°C! U razdoblju 15.-24. travnja temperatura tla na 7 cm dubine u središnjem dijelu Županije, na laganim ilovasto-pjeskovitim zemljištima blago kisele reakcije bila je u rasponu 7,3-11,0°C! Tek nakon 29. travnja o.g. na istom je mjernom mjestu temperatura tla na dubini 7 cm u rasponu je 11,8-16,8°C! Od početka ovog mjeseca do 9. svibnja jutra su bilo neobično hladna, npr. s najnižim vrijednostima 0,85-6,84°C u danima 3.-9. svibnja o.g.! U takvim su uvjetima većina polja zasijana uljnom tikvom nešto kasnije nego prosječnih sezona. Vlažnost zemljišta je optimalna (ovisno o lokalitetu i tipu zemljišta tijekom zadnjih tjedan dana od 18,2 do 30,4 % sadržaja vode). Na većini lokaliteta je tijekom proteklih 13 svibanjskih dana kiša u različitim količinama bilježena kroz 8 dana, u ukupnoj prosječnoj količini 50-60 mm. Uz najčešći raspon temperatura zraka 8-21°C, manje količine oborina su moguće i tijekom današnjeg popodneva te narednih dana (u proteklih je 48 sati padala u količinama 3,0-21,4 mm)!

Najvažniji štetni organizmi koji ograničavaju uspješan uzgoj uljne tikve su neželjene biljke ili korovi, a kao u svim ostalim “okopavinama” u Međimurju se najčešće javljaju sjemenske vrste: limundžik ili ambrozija (Ambrosia), loboda (Chenopodium) i kostrva (Echinochloa). Naime, višegodišnjim istraživanjem Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za herbologiju pri Agronomskom fakultetu u Zagrebu tri najčešće i najbrojnije korovne vrste koje se javljaju u hrvatskim “okopavinama” (kukuruz, krumpir, šećerna repa, soja, suncokret) su koštan ili kostrva (Echinochloa crus gali) (40-tak biljaka/m²), limunđik (“partizanka” ili fazanuša ili ambrozija) (Ambrosia elatior) (30-tak biljaka/m²) i loboda (Chenopodium album) (30-tak biljaka/m²)! Pojavljuju se i druge toploljubive jednogodišnje korovne vrste (npr. dvornici, mračnjak, crna pomoćnica, muhari i prosa), te neke vrste višegodišnjih korova (pirika, divlji sirak, slak, osjak). Ne uzgajati uljnu tikvu na površinama gdje dominiraju višegodišnji širokolisni korovi (npr. slak, osjak), već ih treba suzbijati u plodoredu prije uzgoja ove kulture! Za suzbijanje korova u uljnim tikvama koristimo agrotehničke (plodored, kvalitetna obrada tla, među-redno kultiviranje i okopavanje) i kemijske mjere (primjena selektivnih i registriranih herbicida)!

Uljne tikve su vrlo osjetljive na herbicide, te u našoj zemlji ima svega nekoliko pripravaka za primjenu. Najčešće se nakon sjetve a prije nicanja uljne tikve koriste selektivniji S-metolaklor i klomazon (proširenje registracije za “male namjene”: uljna buča, buča). Nakon nicanja protiv uskolisnih korova se može koristiti cikloksidim (proširenje registracije za “male namjene”: tikvenjače)

Narednih je dana optimalno vrijeme za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova na poljima nakon sjetve a prije nicanja uljne tikve! Stoga nakon sjetve a prije nicanja proizvođači uljne tikve mogu planirati osnovno suzbijanje korova dopuštenim zemljišnim (rezidualnim) herbicidima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Prema iskustvima iz ranijih sezona takav pristup u uvjetima vrlo čestih i obilnih oborina je rizičan zbog moguće fitotoksičnosti kod primjene nekih djelatnih tvari (npr. pendimetalin, petoksamid) (naročito na laganijim tlima sa manjim sadržajem humusa).

Zbog navedenih razloga i ograničenja u usjevima uljne tikve na takvim tlima i manjim parcelama preporučujemo mehaničko suzbijanje korova kultivacijom i okopavanjem.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis