Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke o zaštiti vinove prošlo je 10 dana. Mladice vinove loze uglavnom su veličine 3-5 cm, dulje su kod ranijih sorata. Uslijed promjenjivih vremenskih prilika i dalje je potrebno vršiti zaštitu od  infekcije crnom pjegavošću rozgve ( Phomopsis viticola).  Potrebno je ponoviti zaštitu vinove loze jednim od preventivnih pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Solofol, Antracol 70 WG) ili Delan Pro. Ovi će pripravci pružiti i zaštitu od infekcije plamenjačom vinove loze ( Plasmopara viticola)   na ranijim sortama.

Za zaštitu od pepelnice vinove loze ( Erysiphe necator) potrebno je dodati jedan od pripravaka na bazi sumpora (Chromosul 80Thiovit JetKumulus DFKalinosul 80 WGKossan WGSulfolac 80 WGCosavet DFSumpor SC-80Brimflo, Sulgran, Microthiol Special Disperss)

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

                                                                                          Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr