Obavijest proizvođačima proljetnog luka

Luk koji je sađen u proljeće nalazi se u fazi kada je s obzirom na vremenske prilike potrebno provesti zaštitu od bolesti: plamenjače (Peronospora destructor) i sive plijesni (Botrytis cinera).

Za tu namjenu može se koristiti neki od registriranih fungicida:

NEORAM WG, CHAMPION WG 50, CUPRABLAU Z 35 WG, CUPROCAFFARO 50 WP, ALIETTE FLASH, ORTIVA, ORTIVA TOP, QUADRIS, ACROBAT MZ WG, FOLICUR EW 250, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, LUNA EXPERIENCE, SCORE 250 EC, SIGNUM i dr.

Za praćenje pojave lukove muhe (Delia antiqua) koristiti postavljanje žutih ljepljivih ploča  na kolčiće iznad luka.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr

Pripremi za ispis