Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U proteklih sedam dana zabilježili smo nestabilno vrijeme s čestim oborinama i uvjetima za

primarnu infekciju  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Agroklimatske stanice zabilježile su od 20 do 40 litara kiše. Prognostičari i u ovom tjednu najavljuju nestabilno vrijeme s kišom prilikom koje može doći do jačeg oslobađanja askospora uzročnika krastavosti jabuka i novih infekcija te voćarima preporučamo da ponove zaštitu

Sigurniju zaštitu pruža preventivna primjena fungicida prije ostvarene infekcije, no ukoliko se ne stigne obaviti preventivna zaštita moguće je nakon ostvarene infekcije primjenom sistemičnih kurativnih fungicida zaustaviti infekciju.

Za preventivnu zaštitu jabuka  mogu se koristiti fungicidi na bazi kaptana(Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC).

 

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo i primjenu pripravaka Sercadis ili Luna expirience,

 

Ako se zaštita obavlja nakon kiše i ostvarene infekcije uzročnikom krastavosti jabuke i kruške preventivnom fungicidu treba dodati sistemični fungicid na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Zaštita se ponavlja u ovisnosti o količini oborina i porastu lisne mase.

 

U nasadima jabuka tijekom toplih i sunčanih dana traje let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina te  prve generacije jabučnog savijača. U pojedinim nasadima zabilježena je pojava lisnih uši te porast populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i njen prijelaz na zelene biljne dijelove. Za zaštitu preporučamo insekticide Movento, Closer ili Pirimor 50 WG.

 

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr