Obavijest proizvođačima graha

Nakon sjetve graha potrebno je provesti zaštitu od korova primjenom herbicida .

Za tu namjenu mogu se koristiti neki kod navedenih herbicida:

Preparat Vrijeme primjene    vrsta korova       doza
DOST 330 EC pre-em(prije nicanja kulture) jednogodišnji širokolisni i travnati korovi 3,6-6 L /ha
DUAL GOLD 960 EC pre-em(prije nicanja kulture) jednogodišnji travni korovi 1,25-1,4 L /ha
EFICA 960 EC pre-em(prije nicanja kulture) jednogodišnji travni korovi 1,25-1,4 L /ha
CORUM post- em(nakon nicanja kulture) jednogodišnji širokolisni i travnati korovi 1,25 L/ha
PULSAR 40 post- em(nakon nicanja kulture) jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi 0,75-1 L /ha
BASAGRAN 480 post- em(nakon nicanja kulture) jednogodišnji širokolisni korovi 1,5-2 L/ha
LENTAGRAN 45 WP post- em(nakon nicanja kulture) jednogodišnji širokolisni korovi 2 kg/ha
AGIL 100 EC post- em(nakon nicanja kulture) jednogodišnji širokolisni korovi 1-2 L/ha
FOCUS ULTRA post- em(nakon nicanja kulture) jednogodišnji i višegodišnji travni korovi 1-4 L/ha
SELECT SUPER post- em(nakon nicanja kulture) jednogodišnji i višegodišnji travni korovi 0,8-2 L/ha

 Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

    Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   Sanja.vukovic@mps.hr