Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze u drugoj dekadi mjeseca svibnja

U prvoj polovici mjeseca travnja upućene su dvije preporuke vinogradarima o potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite vinove loze (u vrijeme bubrenja pupova – “vunsti pup”, te pojave prvih listića i početni razvoj mladica) (7.4. i 15.4. 2021.)!

Ipak, zbog vremenskih (ne)prilika prva dvije usmjerene zaštite vinograda moguće je bilo obaviti tek sredinom i krajem mjeseca travnja o.g.!

U protekla je tri tjedna (20.4.-9.5. 2021.) dominiralo promjenljivo i ne previše toplo vremensko razdoblje: pritom je u navedenom razdoblju najviša dnevna temperatura u vinorodnoj općini Štrigova (lokalitet Trnovčak – vinska sorta Rajnski rizling) bila samo tijekom osam dana u rasponu od 18,4°-23,8°C! Ali, pritom su najniže noćne temperature u istom razdoblju tijekom 15 dana bile u rasponu 1,4°-7,8°C! Kiša je u protekla tri tjedna padala u deset dana, u ukupnoj količini 48,2 mm (najviše je kiše padalo u danima 5.-7. svibnja o.g.!). U takvim smo uvjetima krajem travnja (28./29.4.) i početkom svibnja o.g. (3.5.) zabilježili uvjete za primarne zaraze uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis) u slabije zaštićenim nasadima! Tijekom naredna dva dana očekujemo toplo vrijeme s najvišim temperaturama zraka 25-26°C, a naknadno od sredine i u drugom dijelu tjedna nestabilno vrijeme s mogućim padalinama (12.-15. svibanj 2021.)!

Važno: Zbog prosječnih dnevnih temperatura zraka koje su u protekla tri tjedna najčešće bile u rasponu 5,8-12,9°C, nisu zabilježeni značajni porasti mladice vinove loze, te su krajem proteklog tjedna (07.5.) iznosili tek nešto više od 5 (10) cm (npr. Chardonnay, Muškat žuti, Rajnski rizling, Moslavac bijeli ili Šipon), dok su kod nekih vinskih sorata mladice bile veličine tek nekoliko cm (npr. Sauvignon, Graševina, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni)!

Mjereno od početka mjeseca studenog protekle 2020. zbroj prosječnih pozitivnih dnevnih temperatura dosegnuo je proteklih dana iznos 1.027,4°C, a mjereno od početka ove kalendarske godine zbroj prosječnih temperatura >8°C do kraja proteklog vikenda iznosi 152,5°C. Zbog oborina u proteklom razdoblju i zbroja temperatura zraka, očekujemo da u narednim optimalnim vremenskim uvjetima (vlaga, toplina) zimska plodišta uzročnika ekonomski najštetnijih bolesti vinove loze (pepelnice – Erysiphe i plamenjače – Plasmopara) uzrokuju primarne zaraze u nezaštićenim nasadima!

Stoga osim preventivne zaštite vinograda od crne pjegavosti (Phomopsis spp.), na nekim vinskim sortama valja započeti redovite preventivne zaštite protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) registriranim pripravcima u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o vremenskim uvjetima i izboru fungicida za suzbijanje navedenih uzročnika bolesti razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 14 dana.

Prema iskustvima iz ranijih sezona ako tijekom mjeseca svibnja bilježimo dugotrajno zadržavanje vlage, uz mogući pad noćnih temperature pri vrijednostima nižim od 10°C, tada raste opasnost od rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) (kao što je to bio slučaj na nekim sortama i lokalitetima 2013. i 2014. godine)! Uz dovoljno topline i vlage raste opasnost od primarnih svibanjskih zaraza i drugim gljivičnim uzročnicima bolesti vinove loze: npr. crvena palež (Pseudopezicula) i crna trulež grožđa (Guignardia)!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa (Erysiphe) u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2020.) preporučujemo prilikom njihova izbora dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

Od kraja mjeseca travnja i početkom svibnja o.g. na netretiranom smo trsju osjetljivih vinskih sorata (Rajnski rizling, Muškat žuti) zabilježili pojavu prvih simptoma lozine grinje šiškarice, uzročnika erinoze (Eryophies vitis). Također, u proteklom su razdoblju na nekim su vinskim sortama uočljivi i simptomi lozine grinje šiškarice uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni, Graševina), a njihov je intenzitet i pojava jače izražen nego nekih ranijih sezona!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije u prvim danima svibnja o.g., a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

U narednim danima očekujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti!

U mladim nasadima sadnje 2021. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi ranije upute od 7.4. i 15.4. 2021.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima jače napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda kada mladice ne prelaze 10-ak cm ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr