Obavijest voćarima

U većini nasada  jabuka oplodnja je završena. Vremenski uvjeti bez većih oborina nisu pogodovali primarnim infekcijama uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). U narednom tjednu (poglavito srijeda),meteorolozi najavljuju mogućnost češćih oborina,stoga preporučujemo preventivnu primjenu fungicida-Dithane DG neotec,DithaneM-45,Delan 700 WDG,Delan pro, Penncozeb 75 WG,Mancozeb ,Indofil  80 WP ili  Chorus 75 WG.

Ukoliko zaštitu planirate obaviti nakon kiše, preventivnim fungicidima treba dodati sistemični fungicid –Score 250 EC, Indar 5 EW,Difcor, Difenzone, Sercadis plus koji djeluju i na pepelnicu (Podosphaera leucotricha).

Posebno upućujemo na pregled nasada na prisutnost lisnih uši, posebno jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea), koja sada intenzivno šteti mladim izbojima, ali  i na prisutnost  jabučne krvave uši.

Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Teppeki  500 WG,Pirimor 50 WG Mospilan 20 SG,Movento SC,Closer,Demetrina 25 EC.

Nasade  krušaka pregledajte na pojavu ličinki i jaja kruškine buhe,te prema potrebi uporabite jedan od dozvoljenih pripravaka Delegate,Kraft 18 EC,Movento SC ili Apache.

Također je potrebno obaviti kontrolu na pojavu minera kružnih mina, jabučnog savijača (posebno na jugu županije), crvenog voćnog pauka , čije suzbijanje za sada nije potrebno.

U nasadima koštićavog voća posebnu pozornost treba obratiti zaštiti od gljivičnih bolesti, posebno monilije, pa preporučujemo zaštitu sukladno preporuci od 29.travnja.

Prije primjene insekticida u voćnjaku potrebno je  obvezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u fazi cvatnje, te primijeniti insekticide u kasnim večernjim satima kad pčele ne lete.

Sredstva za zaštitu bilja treba primjenjivati u skladu s dozvolom, poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedena na uputstvu za uporabu.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja  u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS), dostupnom na web adresi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH,
a dužan je voditi i čuvati evidenciju o primjeni sredstava za zaštitu bilja najmanje tri godine.

 

                                                                                                     mr.sc.Ivana Župić

                                                                                                 e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr