Obavijest voćarima

U periodu od kad je upućena posljednja preporuka za zaštitu jabuka od infekcije  uzročnikom krastavosti jabuke  (Venturia inaequalis) pa do danas vremenske prilike pogodovale su ostvarivanju novih infekcija. U tom periodu Agrometeorološke stanice na području KZŽ zabilježile su nekoliko srednje jakih do jakih infekcija ovim uzročnikom. Kada oborine stanu,  preporučujemo  provesti tretiranje jednim od fungicida s kurativnim djelovanjem. Takvi su fungicidi: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone, Indar 5 EW. Navedeni pripravci ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha).

Pripravku s kurativnim djelovanjem potrebno je dodati jedan od preventivnih pripravaka: Delan 700 WDG, Delan pro, Dithane M-45, Pinnozeb M-45, Manfil 75 WG, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80 WD) i dr.

O potrebi suzbijanja jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Leucoptera scitella) biti ćete obaviješteni u narednim preporukama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                           Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr