Obavijest vinogradarima

Obavještavamo vinogradare da ponove zaštitu vinove loze protiv crne pjegavosti (Phompsis viticola) obzirom na kišu koja je padala  u proteklih nekoliko dana i intezivan porast vinove loze koju očekujemo zbog najavljenog toplog vremena. Zaštitu napraviti jednim od fungicida  Polyram DF, Pinozeb, Folpan i dr.

Protiv pepelnice (Unicula necator) primijeniti slijedeće fungicide: Karathane, Thiovet jet, Sumpor SC, Kossan i dr

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.

Marijana.Milusic@mps.hr