Obavijest maslinarima

Ponavljamo preporuku za maslinare s područja Istre, koji do sada nisu obavili tretiranje svojih nasada protiv uzročnika paunovog oka (Spilocaea oleagina), da to učine u što skorijem roku. Vremenske prilike koje trenutno vladaju pogoduju razvoju iste.

Za tu namjeru mogu koristiti  pripravci na bazi bakra kao što su :  Cuprablau Z 35 WG, Nordox 75 WG, Neoram WG, Cupra, Codimur 50  koji  smanjuju širenje bakterijskog raka masline ( Pseudomonas syringae pv. savastanoi ).

Napominjem da se u tu svrhu mogu koristiti i drugi pripravci .

U nasadima gdje su vidljivi simptomi zaraze preporučujemo slijedeće pripravke

Stroby WG , Nativo 75 WG , Syllit 544SC, Sugoby ili Quimera.

 

U maslinicima gdje se bilježi prisutnost štitastih ušiju, pripravcima na bazi bakra moguće je dodati i mineralno ulje:  Bijelo ulje EC, Mineralno svijetlo ulje ili koristiti gotove kombinacije kao što su Modro ulje ili Red Fox.

 Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 

                                   Marina Kocijančić, dipl. inž. agr

                                   Marina.kocijancic@mps.hr