Obavijest poljoprivrednim proizvođačima bobičastog voća

Vremenske prilike u proteklo vrijeme karakterizira izmjena oborina sa prohladnim vremenom i nagla zatopljenja. Takovo vrijeme pogoduje razvoju biljnih bolesti.

Obilaskom terena na nekim lokacijama u nasadima  kupine primijećeni su simptomi  žute hrđa izbojaka i lista kupine (Kuehneola uredinis). Kod ove voćne vrste mogu se javiti i narančasta hrđa (Phragmidium bulbosum),  ljubičasta hrđa (Phragmidium violaceum), purpurna pjegavost izbojaka kupine (Septocyta ruborum), kestenjasta pjegavost izdanka kupine (Didymella applanata), kao i antraknoza kupine ( Elsinoë veneta).

Neke od tih bolesti mogu se naći i u nasadima maline: kestenjaste pjegavosti , antraknoze, hrđe i dr.

Kod nasada borovnice potrebno je pratiti  moguću pojavu pjegavosti lišća (Septoria albopunctata) te rak izboja (Neofusicoccum sp.) i dr.

Na većini bobičastog voća u kišnom razdoblju može se javiti problem sa sivom plijesni (Botrytis cinerea) koja izaziva palež cvijeta  i kasnije trulež plodova, a u nasadima borovnice  osim sive plijesni može se javiti: palež cvijeta i trulež bobica (Monilinia vaccinii-coymbosi), i antraknoza (Colletotrichum gleosporioide).

Potrebno je vršiti preglede te tretiranja obaviti prije pojave jačih simptoma i najavljenih oborina.

U tablici 1 navedeni su pripravci koji imaju dozvolu u našoj zemlji za suzbijanje bolesti ovisno o kulturi.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest
Tebukonazol Folicur EW 250 Kupina malina,rubus hibridi/ sušenje mladica
     
Metalaksil-M

mankozeb

Ridomil gold MZ pepite*  

Kupina/plamenjača,pjegavost lista

Malina/crvenilo lista (poslije cvatnje i berbe)

Difenkonazol Score 250 EC Malina/lisna hrđa
Ciprodinil

Fludioksonil

Switch  62,5 WG Kupina,malina,američka borovnica/siva plijesan,trulež bobica
Fenheksamid Teldor SC 500 Malina, kupina, ogrozd, ribiz,b rusnica/siva plijesan
Pirimetanil Pyrus 400 SC Malina /siva plijesan
Bupirimat Nimrod 25 EC Malina, ribiz ,ogrozd/pepelnica
Trifloksistrobin Zato 50 WG Bijeli i crveni ribiz, borovnica, ogrozd/pepelnica
Mankozeb Dithane DG Neotec* Ribiz/pjegavost, lista, hrđa
Metiram Poliram DF Ribiz ( crveni i crni)/ hrđe
Miklobutanil Fond 12 E Borovnica,ribiz/pepelnica
Sumpor Cosavet DF

Kumulus

Microthiol special disperss

Ribiz,ogrozd/pepelnica

Ribiz,brusnica,borovnica,malina/pepelnica

Malina,borovnica,ribiz,ogrozd/pepelnica

Bacillus amyloliquefaciens Serenade  ASO Kupina,malina,borovnica,ribiz ( otvoreni i zaštićeni prostor)/ siva plijesan, pepelnica

*Krajnji rok za prodaju zaliha 4.10.2021. Krajnji rok za primjenu zaliha 4.1.2022.

Od štetnika na bobičastom voću potrebno je vršiti pregled na nekoliko vrsta štetnika.

Na početku vegetacije oko cvatnje borovnice moguća je pojava  gusjenica mrazovca (Operophtera sp.)  koje zapredaju i uništavaju generativne organe.

Na ribizlu već imamo pojavu štete od lisnih ušiju, a tijekom vegetacije potrebno je pratiti  pojavu stjenca  ,osim ovih štetnika mogu se javiti i neki drugi štetenici neki od njih su: malinine grinje (Phyllocoptes gracilis), malinin pupar (Byturus tomentosus),  malinina mušica (Resseliella theobaldi), malinina mušica galica (Lasioptera rubi), posljednje dvije vrste se javljaju i na kupini. Kasnije kod zriobe moguća je pojava  octene mušice ploda (Drosophila suzukii).

U tablici 2. navedeni su pripravci koji imaju dozvolu za suzbijanje nekih štetnika koji se javljaju na bobičastom voću. Tretiranje obaviti nakon kontrole nasada ukoliko za to postoji potreba.

 

Tablica 2.

Aktivna tvar Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest
Abamektin Kraft 18 EC

 

 

Vertimec 018 EC

Malina,kupina/crveni voćni pauk
Pirimikarb Pirimor 50 WG Malina,kupina,borovnica,ribiz/lisne uši
Deltametrin Decis 100 EC Malina/malinin pupar
Piretrini Asset Five Ribiz,kupina,malina,borovnica na otvorenom

Krajnji rok za primjenu zaliha   3.2.2021.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis