Obavijest proizvođačima uljane repice

Uljana repica nalazi se u fazi cvatnje i  vrijeme je za primjenu zaštite od bolesti koje se mogu javiti : koncentrična pjegavost lista i komuški (Alternaria spp. ) i bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum).

Neki od registriranih fungicida za tu primjenu su : Caramba, Ortiva, Prosaro 250 EC, Magnello, Pictor, Folicur EW 250, Tazer, Azaka, Riza i dr.

Sredstva za zaštitu bilja potrebno je koristiti sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom Ministarstva poljoprivrede(FIS baza).

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14.

      Sanja Vuković dipl.ing.agr.

                                                                                                                   sanja.vukovic@mps.hr 

Pripremi za ispis