Obavijest maslinarima

Maslinare upućujemo na pregled nasada vizualnim pregledima i metodom otresanja.

Prilikom pregleda nasada obratiti pozornost:

ŠTETNI ORGANIZAM PREPORUKA/POCJENA STANJA
paunovo oko

(Spilocaea oleagina)

u narednom razdoblju voditi računa o zaštiti novog porasta; u nasadima sa tek obavljenom rezidbom prednost dati pripravcima na osnovi bakarnog oksiklorida ili bakarnog oksida; u nasadima sa porastom sa više od 3 nova lista i ranije obavljenim tretiranjima na osnovi bakra preporučamo pripravke na osnovi aktivne tvari dodina ili krezoksim-metila ili kombiniranim pripravkom na osnovi aktivnih tvari trifloksistrobina+ tebukonazola ili kombiniranim pripravcima površinsko, kontaktnog djelovanja na osnovi aktivnih tvari mankozeba+bakarni oksiklorid odmah po završetku oborina (pregled pripravaka u tablici niže).
olovna bolest

(Pseudocercospora cladosporioides)

na osjetljivijim sortama bilježimo tipične simptome zaraze na starom listu; u narednom razdoblju voditi računa o zaštiti novog porasta
 

maslinin resičar

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; preporučamo daljnje  praćenje štetnika vizualnim lovkama
pipe

(Otiorrhynchus spp)

vizualni pregled listova i izboja uz metodu otresanja; kod ustanovljene prisutnosti preporučamo postavljanje lovnih pojaseva;
 

maslinin moljac

(Prays oleae)

štetnika bilježimo u fazi gusjenice, kukuljice i imaga filofagne generacije; preporučamo nastavak praćenja feromonskim lovkama; na pojedinim lokalitetima bilježimo već značajnije ulove imaga (Mali Lošinj, Cres, Krk); rokove suzbijanja signalizirati ćemo u narednim obavijestima
 

 

 

potkornjaci

(Phloeotribus spp.)

prisutnost se utvrđuje vizualnim pregledima na mjestima račvanja grančica i metodom otresanja; I DALJE UPOZORAVAMO NA ZNAČAJNU POPULACIJU ŠTETNIKA NA PODRUČJU CRESA; PREPORUČAMO IZNOŠENJE IZ NASADA I UNIŠTAVANJE LOVNIH GRANA; radi smanjenja brojnosti preporučamo redovno obavljanje agrotehničkih mjera u cilju održavanja stabala u dobroj kondiciji; POSTAVLJANJE SVJEŽE ODREZANIH LOVNIH GRANA I LOVNIH SVEŽNJEVA, alkoholnih i vizualnih lovki

 

Pregled fungicida registriranih na kulturi-maslina primjerenih fenofazi (izvor FIS-baza na dan 23.04.2021. godine.).

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV način djelovanja bolest maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG

 

kontaktno paunovo oko, bakterijski rak, čađavice 3
bakarni oksiklorid CODIMUR 50; CODIMUR SC; COPPER KEY FLOW; CUPRA kontaktno paunovo oko 3
bakrni oksiklorid NEORAM WG kontaktno paunovo oko, bakterijski rak 2
bakarni oksiklorid+bakarni hiroksid AIRONE SC kontaktno paunovo oko, olovna bolest, bakterijski rak 2
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA; SUGOBY; DECIBEL MAX

sistemično paunovo oko 2
trifloksistrobin

+ tebukonazol

NATIVO 75 WG sistemično paunovo oko 1
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 2
mankozeb

+bakarni oksiklorid

CODIMUR M; DOUBLE COPPER KEY; LAINCOBRE M kontaktno,površinsko paunovo oko 3

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA MOLIMO OBRATITI SE KROZ INDIVIDUALNA SAVJETOVANJA.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ koje je potrebno provjeriti prije svake primjene SZB zbog mogućih promjena u registraciji.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

 

Pripremi za ispis