Obavijest ratarima

Usjevi jarih žitarica nalaze se u fazi nicanja do početaka busanja. Zajedno s usjevima rastu i  korovne vrste koje usjevu oduzimaju hranjiva, vodu, svijetlo.

U žitaricama se herbicidi mogu primijeniti od sjetve pa do fenofaze vidljivog jezičca zastavice. Prilikom izbora herbicida treba paziti na vrstu žitarice, fenofazu razvoja žitarica i vrste korova koji zakorovljuju parcelu.

Primijeniti se mogu slijedeći herbicidi: Arrat, Hussar OD, Grodyl, Sekator OD,  Biathlon 4D,Accurate 200 WG Lancelot 450 WG, Mustang, Lontrel 300, Clap 300 SL, Boss, Starane 250, Pluss, Tomigan 250 EC, Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Starline, Vega i dr.

Podsjećamo na potrebu redovitog pregleda usjeva žitarica na prisutnost bolestipepelnica (Blumeria graminis) na pšenici i ječmu, hrđa (Puccinia graminis) na pšenici, ječmu i zobi, siva i mrežasta pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres), te lisna pjegavost pšenice (Septoria tritici) na pšenici.

Zaštita protiv ovih bolesti preporuča se provesti i prije nego se uoče simptomi ili u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Mirador 250 EC, Zoxis 250 SC, Proline, Curbatur 250 EC, Impact 25 SC, Pointer, Controlon*, Duett Ultra*, Falcon EC 460*, Folicur EW 250, Mirage 45 EC, Opus Team*, Prosaro 250 EC, Yamato, Priaxor EC i dr.

*Sredstvu je istekla registracija 30.04.2020.; krajnji rok za primjenu zaliha 30.10.2021.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr