Obavijest maslinarima

Vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti paunovog oka (Spilocea oleagina). Kako bi zaštitili mladi  porast uputno je izvršiti zaštitu maslinika jednim od registriranih pripravaka: Nativo 75 WG, Stroby WG,  Syllit 544 SC,  Sugoby,  Quimera, Decibel max.

U maslinicima u kojima još nije izražena cvjetna resa mogu se koristiti pripravci na osnovi bakra prema dopuštenjima iz http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Kod primjene bakrenih sredstava na stablima zaraženim paunovim okom  moguća je pojava  tzv. bakrenog šoka koji se očituje u masovnom opadanju zaraženog lišća.

Upućujemo maslinare da u fazi razvitka cvjetnih vjenčića i naprave prihranu preko lista gnojivima koji u sebi sadrže bor, dušik i fosfor . Ovom primjenom folijarnih gnojiva potičemo razvoj cvijeta i bolje zametanje plodova. Upućujemo maslinare da tijekom svibnja iznesu i unište lovne grane koje su postavili radi ubušivanja potkornjaka.

Preporučujemo mjere kemijske zaštite pripravcima sukladno registraciji i dozvoli pripravka  koji se vode u FIS bazi Ministarstva poljoprivrede : https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Pripravke primijeniti prema uputi na etiketi ! Svako tretiranje je potrebno zabilježiti  u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja  , a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis