Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene preventivne zaštite plantažnih nasada jabuka prošlo je 6 dana. U tom razdoblju zabilježeno je, ovisno o lokalitetu 8 do 18 mm oborina. Porast dnevnih temperatura zraka pogoduje intenzivnijem porastu lisne mase. Mogućnost novih oborina najavljena je početkom tjedna, što će pogodovati razvoju zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)

Obavještavamo voćare da prije najavljenih oborina izvrše preventivnu zaštitu plantažnih nasada jabuka. Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi:  mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP) ili metirama (Polyram DF) ili pirimetanila (Pyrus SC, Scala, Faban) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo pripravke iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG. Navedeni pripravci preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu.

Vlasnike plantažnih nasada krušaka upućujemo na kontrolu vršnog lišća zbog prisutnosti ličinki i jaja kruškine buhe (Psylla pyri). Ukoliko se pregledom utvrdi prisutnost ličinki buhe tada nakon cvatnje predlažemo primjenu insakticida: Movento SC, Harpun, Delegate 250 WG, Vertimec 018 EC, Apache ili Kraft 18 EC. Radi zaštite pčela primjena navedenih insekticida dopuštena je isključivo nakon cvatnje krušaka, uz napomenu da se prije zaštite obavezno pokosi voćnjak ukoliko su prisutni korovi u cvatnji (maslačak, mrtva kopriva i dr.).

Za poboljšanje prianjanja i djelotvornosti, navedenim pripravcima za suzbijanje kruškine buhe preporučamo dodati Bijelo ulje (0,3 do 0,5 %) ili neki okvašivač. Ukoliko se koristi mineralno ulje ne preporuča se miješanje s pripravcima na osnovi kaptana radi moguće fitotoksičnosti.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.               

       E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr