Obavijest proizvođačima jagoda

Jagode u uzgoju na otvorenom nalaze se u fazi početka cvatnje, dok su jagode u plasteničkom uzgoju u fazi razvoja ploda. Faza cvatnje jagoda najosjetljivije je razdoblje radi moguće zaraze uzročnikom sive plijesni (Botrytis cinerea). Infekcija se ostvaruje preko dijelova cvijeta (latice i prašnici) i širi se u tek zametnuti plod jagode.

Prvo tretiranje provodi se  na početku cvatnje, drugo u punoj cvatnji (50% otvorenih cvjetova), treće prskanje u završetku cvatnje i zadnje prskanje u vrijeme početka zriobe, uz nužno pridržavanje propisane karence.

 Dopuštenje za primjenu na jagodi imaju pripravci: Pyrus 400 SC (karenca 3 dana), Signum (K-3 dana), Scala (K-3 dana), Teldor SC (K-3 dana) i  Geoxe (K-3 dana), Switch 62,5 WG (K-7 dana).

Podsjećamo da je karenca najkraće razdoblje, izraženo brojem dana, koje mora proći od primjene sredstva za zaštitu bilja do berbe.

Pri uzgoju jagode u zaštićenim prostorima (plastenici i tuneli) potrebno je provoditi mjere zaštite protiv pepelnice (Podosphaera aphanis) koja u takvim sustavima ima idealne uvijete za razvoj zaraze (visoka relativna vlaga zraka). Za suzbijanje pepelnice dopuštenje imaju pripravci: Stroby WG, Zato 50 WG, Systhane 20 EW, Karathane Gold 350 EC, Ortiva, Pointer, Quadris, Score 250 EC, Zakeo 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.

Porastom temperatura zraka u narednom razdoblju očekujemo porast populacije štetnika, osobito tripsa u zaštićenim prostorima. Voćarima savjetujemo praćenje populacije tripsa postavljanjem plavih ljepljivih ploča.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.               

       E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr