Obavijest poljoprivrednim proizvođačima aronije

Pregledom nasada aronije nisu uočene veće štete od mraza ,biljke se trenutno nalaze u fazi početka cvatnje. U fazi cvatnje velike štete mogu izazivati dlakavi ružičari (Tropinota hirta).

Pregledom nasada jabuka prošlog tjedna primijećena je pojava ovih štetnika .

Ovi štetnici imaju samo jednu generaciju godišnje, a  prezimljava u stadiju imaga. Njihovoj pojavi odgovaraju više temperature .Radi se o izrazito je polifagna vrsta , a štete čini odrasli oblik hraneći se na generativnim organima ( cvijet)  i to na raznim voćnim kulturama, no isto tako moguća je pojava i na uljanoj repici.

Za narednih nekoliko dana najavljen je porast temperature  tako da možemo očekivati veću pojavu ovih štetnika.

Zbog svega navedenog potrebno je prije cvatnje aronije i to osobito u manjim nasadima postaviti bijele ili plave posude napunjene vodom u koje se dodaju atraktanti: zvjezdasti anis, bronhi bomboni, voćni sok , cimet i sl. (metoda masovnog ulova). Posude postaviti  unutar redova na udaljenost od 10-tak metara i na samom ulasku u redove na još manje razmake

( najmanje 15 tak po ha). Dnevni ulov  ovih štetnika može biti vrlo velik  pa je potrebno redovito prazniti sadržaj posuda i dolijevati vodu s dodatkom atraktanta.

Na tržištu  postoje  i trapovi Csalomon VARb3 koji sadrže biljni atraktant  na  svijetloplavoj ploči. Njime se može utvrditi prva pojava kao i  jačine napada. Ploče se postavljaju u krošnju  i to tako da tako budu veći dio dana na osunčanom mjestu. Za masovni ulov u voćnjaku potrebno je postaviti 20-30  trapova na hektar.

Osim ovog štetnika često nailazimo u nasadu aronije u cvatnji i na pojavu zlatne mare (Cetonia aurata).

Niti jedno kemijsko sredstvo nije registrirano za suzbijanje ovih štetnika, a isto tako u doba cvatnje voćnih kultura nije preporučljiva  primjena insekticida.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 

                                                                               Jadranka Berić,  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis