Obavijest vlasnicima nasada šljiva i pojedinačnih stabla uz okućnice

Posljednja dva tjedna meteorološki nisu bila optimalna za razvoj voćnih vrsta (cvatnju) (naročito u danima nakon 5. travnja o.g.)! Tako je sorta šljive Stanley u središnjem dijelu Županije počela otvaranjem cvjetova još 2. travnja o.g., ali cvatnjom završava tek ovih dana!

Naime, tijekom prve polovice mjeseca travnja o.g. bilježili smo vrlo promjenljivo vremensko razdoblje sa izraženim oscilacijama topline (hladnoće): prvog travanjskog dana najviše su dnevne temperature na svim mjernim mjestima bile veće od 26°C, ali već od 5. travnja o.g. na područje cijele Županije bilježimo naglo toplinsko smanjenje sa čestim negativnim jutarnjim vrijednostima (vidi Tablicu 1. u preporuci od 8. travnja o.g.!)! Najveći broj travanjskih dana o.g. prosječne su temperature zraka bile u rasponu od samo 1,04° do 9,45°C (13 takvih dana)! Stoga prosječna vrijednost temperature zraka u dosadašnjem travanjskom razdoblju iznosi svega 7,7°C (što je -2,7°C manje očekivanog prosjeka) i padalo je relativno malo oborina: od ukupno 26,2 u istočnom dijelu Županije (Kotoriba) do 38,0 mm u zapadnim mjernim mjestima (npr. Železna Gora)! Samo 12./13. travnja o.g. oborine su bile veće od 15 mm!

U naredna dva dana još očekujemo svježe razdoblje s najvišim temperaturama 9-12°C, a porast na vrijednosti veće od 15°C očekujemo od 21. travnja o.g.! Manje količine oborina sa dugotrajnim vlaženjem voćnih organa očekujemo tijekom 19. i 20. travnja o.g.! Zbog takvih uvjeta tijekom cvatnje šljiva nismo zabilježili veći broj optimalnih uvjeta za razvoj dominantnih uzročnika bolesti (npr. Monilinia, Stigmina, Tranzschelia, Polystigma)! Tek sa mogućim izraženijim kišovitim danima očekujemo primarne uvjete za mogući razvoj navedenih neželjenih poremećaja šljiva, pa je prije moguće primijeniti neki od površinskih organskih fungicida registriranih za primjenu u šljivama (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Populacija šljivinih osica tijekom 2021. u Međimurju (Hoplocampa):

Pomoću bijelih ljepljivih ploča (20 x 30 cm) na šljivama u središnjem dijelu Međimurja, na sorti Stanley, prvi ulov šljivinih osica smo zabilježili 08.4. 2021.! U razdoblju od 8.-16. travnja o.g. njihova populacija nije bila tako brojna kao proteklih sezona (zbog prohladno-vjetrovitog meteorološkog razdoblja)! Zbog spomenutog svježijeg razdoblja u prve dvije dekade ovog mjeseca računamo da će razvoj odloženih jaja šljivinih osica trajati do 10 dana, pa u narednim danima preporučujemo obaviti njihovo usmjereno suzbijanje (najkasnije u drugoj polovici ovog tjedna!) (završetkom cvatnje dominantnih sorata šljiva)!

Njihove pagusjenice napadaju tek zametnute plodove, pa na nezaštićenim stablima ubrzo nakon cvatnje primjećujemo masovno otpadanje tek zametnutih plodova šljiva. VAŽNO: Zbog niskih temperatura prikazanih u Tablici 1. u preporuci od 8. travnja o.g. očekujemo štete od smrzavanja i smanjenu rodnost šljiva – naročito na lokalitetima u središnjem i istočnom dijelu Županije, te uz riječne doline! U takvim uvjetima moguća je pojačana štetnost pagusjenica šljivinih osica.

Suzbijanje šljivinih osica preporučujemo provoditi registriranim insekticidima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) isključivo u večernjim satima, odnosno u doba dana kada pčele medarice ne lete. Pritom cvatući podrast ispod voćaka (npr. maslačak) prije primjene insekticida nakon cvatnje mora biti pokošen!

Vrlo je važno u mješovitim voćnjacima uz okućnice i/ili vikendice gdje se cvatnja različitih voćnih vrsta “preklapa” ne koristiti vrlo otrovne i opasne insekticide za oprašivače (pčele medarice, bumbare i solitarne pčele). Pravilnikom o uputama kojih su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati” (NN 135/08, 73/10) u Člancima 6. i 7. propisane mjere za zaštitu pčela. Članak 6. propisuje da korisnik u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura mora obavijestiti pčelare (i/ili najbližu pčelarsku udrugu i/ili Hrvatski pčelarski savez) najmanje 48 sati prije tretiranja kontaktnim sredstvom opasnim za pčele. Članak 7. propisuje da podrast u višegodišnjim nasadima mora u trenutku tretiranja sredstvima opasnim za pčele mora biti pokošen. U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava opasnih za pčele. Primjena kontaktnih sredstva opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

VAŽNO: U cvatnji svih voćnih vrsta je zabranjena primjena insekticida radi zaštite oprašivača (još uvijek cvatu neke sorte trešnje i višnje, te većina sorata jabuka)!

VAŽNO: Još od 1. siječnja 2019. zabranjena je primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: U manjim okućnicama moguće je nakon cvatnje šljiva radi usmjerenog suzbijanja šljivinih osica (Hoplocampa) koristiti insekticide dopuštene za amatersku primjenu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/) ili biljne insekticide na osnovi prirodnog piretrina – dopuštene u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Aplikacije uvijek obavljati u večernjim satima kada pčele medarice ne lete!

VAŽNO: Obavještavamo vlasnike plantažnih nasada šljiva, korisnike potpora za IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja (“Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene”) tip operacije “Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki“, da su trebali u nasade postaviti feromonske klopke za praćenje populacije štetnih organizama do 15. travnja o.g.. (naknadno dva puta tjedno pratiti ulove neželjenih organizama – npr. šljivina savijača)! Dana 31.3. 2021. u središnjem smo dijelu Županije zabilježili prve ulove leptira šljivina savijača (Cydia funebrana)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr