Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Tijekom narednog tjedna prognostičari najavljuju nestabilno vrijeme s povremenom kišom prilikom koje može doći do jačeg oslobađanja askospora uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis)

U fazi cvatnje za preventivnu zaštitu mogu se koristiti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP). ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC), pirimetanila(Pyrus 400 SC, Scala SC) ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova preporučamo  obaviti zaštitu pripravcima na osnovi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG, fuksapiroksada (Sercadis) ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U voćnjacima gdje je prošlih sezona bilo šteta od jabučne osice (Hoplocampa testudinea) preporučamo postaviti bijele ljepljive ploče u nasad radi praćenja pojave štetnika.

U nasadima jabuka tijekom toplih i sunčanih očekujemo let i odlaganje jaja moljca minera kružnih mina, no u fazi cvatnje jabuke ne preporučamo primjenu insekticida!

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i pojavu ličinki te prema potrebi obaviti tretiranje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr